Aanmeldingen stromen binnen

Sinds de Kick off stromen de aanmeldingen binnen. Er zijn ruim 30 casussen in beeld en er worden al afspraken ingepland richting het einde van het jaar. De aanmeldingen worden opgevolgd, de ideeën en businesscases verder uitgewerkt. Verbindingen in het netwerk komen tot stand. En de community wordt verder versterkt. Binnenkort worden weer vouchers toegekend.

Heeft u ook een goed idee? Meldt u aan via deze link: een goed idee is bij ons
€ 20.000 waard.