Duurzame verpakkingen

Duurzame verpakkingen binnen de KvNBO
De Kracht van New Business Oss zet zich als business development manager in voor duurzame verpakkingen.
Samen met Osse ondernemers werken wij het business model template uit, op weg naar een toekomstbestendig verdienmodel. Tijdens deze uitwerking komen we op nieuwe inzichten, daarbinnen ligt bij diverse bedrijven de focus op duurzame verpakkingen.

De casus van Mr. Long is hier een mooi voorbeeld van, waarin zij een nieuw verdienmodel creëren met circulaire verpakkingen. De loempia’s die zij verkopen op festivals zijn tegenwoordig verpakt in palmbladeren. Daarnaast leveren zij deze circulaire verpakkingen voor alle eetgelegenheden op festivals. Hiermee voorziet Mr. Long in een oplossing om de festivals te verduurzamen. Zij gaan zich ontfermen over de hele keten, de life cycle van de verpakkingen. Voor productie van de circulaire verpakkingen worden palmbladeren gebruikt die nu wegrotten onder de palmbomen. Met het starten van een eigen plantage in Vietnam, wordt gelijktijdig de handelsrelatie met Vietnam versterkt en invulling gegeven aan fairtrade. Voor het proces na gebruik wordt er ingezet op verwaarding van het afval, door de verpakkingen te composteren. Door de compost aan te wenden als bodemverbeteraar wordt gelijktijdig invulling gegeven aan klimaatadaptatie.

Verpakkingen binnen Oss
In Oss is de aandacht voor dit onderwerp groot. Sinds drie jaar wordt het Innovatieprogramma Circulaire Verpakkingen in Oss georganiseerd. Deze dag heeft als doel: het delen van kennis, inspireren en het aangaan van nieuwe connecties. Erik van den Oord en Dave van Schaijk waren afgelopen week bij dit event aanwezig. Waar onderzoeken naar het verduurzamen en circulair maken van verpakkingen, waardevolle ontwikkelingen en nieuwe samenwerkingen centraal staan. De duurzaamheidsdilemma’s worden besproken en de studenten van de HAS Green Academy worden betrokken bij het event en delen de uitkomsten van hun onderzoeken. Dit jaar gingen de onderzoeken bij de HAS over greenwashing, coatings op karton, duurzame
vries-vers-broodverpakking en een duurzame brood-toastsalade verpakking. En als afsluiting werden nieuwe innovaties gedeeld. Zo is er een tool ontworpen dat kan bijdragen aan het creëren van schonere afvalstromen. Deze tool is ontworpen voor afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Binnen Oss is de verpakkingsindustrie erg groot. Door de groei van de Pharma-industrie wist de verpakkingsindustrie Oss steeds meer te vinden. Let maar een op als je in de supermarkt loopt, in de schappen kom je Oss veelvuldig tegen.