Monster Factory X Stef

Sef Sprangers en Stan de Hommel van STEF zijn de afgelopen maanden verbonden geweest aan Claudia Verstegen. STEF heeft uitgezocht waar Claudia behoefte aan heeft bij het in de markt zetten van haar technisch speelgoed Happy Monster Factory. STEF heeft een brainstorm sessie gehouden met studenten over het verder in de markt zetten van het technisch speelgoed. De uitkomst hiervan werd door Claudia omschreven als: ‘’Verassend, verfrissend en praktisch advies!’’. Wordt vervolgd!