Nibag ontvangt MVO verklaring!

Nibag hoort voortaan ook bij één van de vele Osse bedrijven met een MVO verklaring. Jacco Bakker heeft uit handen van Dave van Schaijk en Erik van den Oord, geheel volgens de RIVM richtlijnen, de MVO verklaring in ontvangst genomen. Jacco vertelt: Wij zijn ervan overtuigd dat aangenaam werken, wonen & leven mensen gelukkiger maakt. Vanuit die overtuiging bouwen wij elke dag, met en voor elkaar, aan een waardevolle toekomst. Een mooie denkwijze, maar hoe vertaalt dit zich dan naar de praktijk? Om te toetsen of we op een juiste wijze invulling geven aan ‘aangenaam werken, wonen & leven’ zijn wij aan de slag gegaan met de MVO wijzer. Vandaag hebben wij, met gepaste trots, de MVO verklaring in ontvangst mogen nemen. Ons vertrekpunt is dat alle kleine beetjes helpen. We zien het behalen van deze verklaring dan ook als een eerste stap in het verdergaand laten beoordelen en certificeren van ons bedrijf. We willen graag een voorbeeldrol vervullen als het gaat om duurzamer, socialer en nog maatschappelijker ondernemen. We feliciteren Jacco en medewerkers van harte met dit mooie resultaat.