Hendriks van Bergen & Smulders MVO proof!

Erik en Dave hebben Henrie van Bergen, Ton Hendriks en Erwin van Erp van Hendriks van Bergen & Smulders uit Berghem de MVO verklaring overhandigd. HBS is getoetst op 9 onderdelen; gedragscode, wet- en regelgeving, goed bestuur, personeelsbeleid, klantenbeleid, omgevingsbeleid, ketenbeleid, communicatie en milieubeleid. Als zakelijke dienstverlener heeft HBS al het nodige geborgd en op 2 onderdelen nog extra inspanningen geleverd. MVO neem je met hetzelfde gemak mee als het onderwerp aandacht heeft in de organisatie, daarom staat  MVO voortaan als vast agendapunt op de agenda. We feliciteren de directie en medewerkers van harte met dit mooie resultaat.

30 april 2021