Uitgebreid Dossier Nipa Milieu

“In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan.”

– Olaf Duisters

Verhaal  Olaf Duisters – NIPA Milieu

Doel

In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan. We streven er altijd naar om overheden en bedrijfsleven goede en verantwoorde milieuoplossingen te bieden. Dit doen we o.a. bij bodem onderzoek, akoestisch onderzoek, energie-reductie en omgevingsvergunningen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met grote thema’s ,  zoals het smelten van de ijskappen, het verdrogen van regio’s etc. Het gaat om het leven en de variëteit aan soorten. De biodiversiteit behouden is een belangrijk resultaat van duurzame ontwikkeling.

Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen het ontwikkelen en uitbreiden van diensten die het milieurendement verbeteren. Het gaat erom negatieve milieu impact te beperken of te voorkomen.

nipa 3

Lees meer