Uitgebreid Dossier Batterij Import Nederland

“Beter bewegen in de samenleving”

– Theo Heus

Batterij Import Nederland is gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, packs en dedicated electronica. De keuzes die wij maken in onze organisatie hebben impact op het milieu, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bewust keuzes te maken.

Verhaal van Theo Heus, Batterij Import Nederland BV

Doel

Het doel van duurzaam ondernemen is voor Batterij Import: beter bewegen in de samenleving. Batterij Import Nederland heeft zich gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, batterijen- en accupacks en dedicated electronica.

Het bedrijf wil minder sporen achterlaten in het milieu, door zuiniger om te springen met grondstoffen en energie. Zo min mogelijk milieu impact dus.batterij

Steeds meer van onze klanten zijn duurzaamheid belangrijk gaan vinden! Door transparant te zijn en inzicht te geven aan onze stakeholders zullen we in de loop van de tijd een steeds betere match vinden tussen de visies van klanten en die van onszelf. Dit heeft positieve effecten op de continuïteit van ons bedrijf. 

Definitie

Duurzame ontwikkeling is breed. We gebruiken de kapstok People, Planet en Profit om duidelijk te maken wat we bedoelen: Lees meer

Uitgebreid dossier Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

“Duurzaamheid kent meerdere facetten en vraagt om een totaaloplossing”

– Henk Ariëns

Duurzaamheid vraagt om een totaaloplossing waarbij onder andere  zaken als materiaalstromen, energiegebruik, persoonlijke opvattingen en economische randvoorwaarden een belangrijke rol spelen.

Verhaal Henk Ariëns – Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

Doel

De motivatie om in het ontwerp van gebouwen rekening te houden met duurzame ontwikkeling, is intrinsiek. De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo; wanneer we niet op tijd bijschakelen krijgen we een andere leefomgeving. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, de consequenties daarvan echter wel.

ariens-architecten-300x151

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons te maken met het eigen vakgebied en de omgeving waarin je iets kunt betekenen. Een duurzame oplossing gaat om keuzes maken, die de kwaliteit van de omgeving/het leven vergroten. Het is een integrale lange termijn oplossing voor de mens en de wereld waarin die woont.

Tegelijkertijd is het zoeken naar een balans – tussen wat opdrachtgevers aan wensen en eisen hebben, wat ze daar aan investering voor over hebben (wat is financieel mogelijk) met aan de andere kant de noodzakelijke maatregelen die benodigd zijn om tot een duurzame wereld te komen-,een continue streven.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met verschillende deelaspecten zoals klimaat, biodiversiteit, lucht, natuur, landschap, voedsel, afvalstromen, materiaalgebruik, energie en meer.

Door te proberen op meerdere van deze gebieden tegelijkertijd stappen te zetten kun je van betekenis zijn.

Duurzaamheid heeft bijna altijd te maken met geld. We praten over investeringen, rendement en terugverdientijd. Dit is natuurlijk belangrijk, maar extra comfort, waardevermeerdering van de woning etc. zijn ook overwegingen om mee te nemen.

Lees meer

Uitgebreid dossier Hendriks Bouw en Ontwikkeling

 “Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden”

 – Paul Jansen

Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden. Het gaat niet langer meer om ‘bouwen’ sec, maar om het júiste te bouwen. Het dient een behoefte te vervullen. Wij willen onze kennis en kunde omzetten in winstgevende oplossingen voor onze partners en aanwezig zijn daar waar de actie, het geld en de waardecreatie zijn.

Verhaal Paul Jansen – Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Doel

Het doel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling is continuïteit. Continuïteit, die al 93 jaar geborgd wordt door te blijven ontwikkelen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons alles te maken met de continuïteit van het bedrijf. Duurzame ontwikkeling door middel van:

  • de juiste inzet van medewerkers (de mens); door BIM, Lean en andere werkvormen is het voor Hendriks Bouw & Ontwikkeling steeds belangrijker om goed opgeleide mensen in huis te hebben. We leveren steeds vaker diensten in combinatie met producten.
  • toegevoegde waarde; In de gehele levenscyclus ervaren klanten de meerwaarde van een goed gebouw, dat gebouwd is voor de toekomst. Hendriks Bouw & Ontwikkeling heeft deze facetten in eigen beheer en borgt zo de kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus.

Hendriks bouw

Duurzaam ontwikkelen is voor ons: met goede mensen toegevoegde waarde leveren in de gehele levenscyclus van vastgoed.

Lees meer

Uitgebreid dossier Begra Magazijninrichting

“De snel veranderende klantbehoefte in onze branche dwingt ons continue alert te anticiperen”

– Jorg Zwaans

Verhaal van Jorg Zwaans –  Begra Magazijninrichting

Doel

Begra is een magazijninrichter die oplossingen aanbiedt voor klanten in o.a. de snel veranderende e-commerce markt. Dat doen we als/met:

  • Groothandel of producent van stellingen
  • Montage en demontage van stellingen
  • Onderhoud en veiligheidskeuringen van stellingen

Begra’s activiteiten bestaan voor 20% uit productie en voor 80% uit handel. Veiligheid, efficiëntie en service staan hoog in het vaandel. Het doel van het proces van duurzame ontwikkeling is het kunnen aanbieden van een kwalitatief product met meerwaarde voor onze klanten. Door in iedere levensfase betrokken te zijn kunnen we vaak de totale kosten voor de klant verlagen.

Begra magazijninrichting

Definitie

Duurzaam ontwikkelen is voor ons het elimineren van de belemmerende elementen die invloed hebben op onze continuïteit. Het heeft te maken met Lean Six sigma, het verminderen van CO2 uitstoot, verminderen van vervuiling naar een acceptabel niveau en het continue verbeteren van je impact.

Het gaat om de bedrijfsvoering, het productieproces en het milieu.

Lees meer

Uitgebreid dossier Bouwmensen Oss

“Wij vinden het belangrijk om de beginnend beroepsbeoefenaren het belang van duurzaamheid bij te brengen”

– Peter Postma

Nog niet zo lang geleden was het begrip duurzaamheid in de bouw voor velen vaak een storende factor. De omslag is nu heel snel gemaakt en wij vinden het belangrijk om de beginnend beroepsbeoefenaren het belang van duurzaamheid bij te brengen.

Verhaal van Peter Postma – Bouwmensen Oss

Doel

Bouwmensen is een opleidingsinstituut voor de bouw. Wij willen goede vakmensen afleveren, besef en benul van duurzame ontwikkeling is hier een belangrijk onderdeel van. Startende beroepsbeoefenaren hebben invloed omdat ze aan het begin van de cyclus staan. Deze impact voelt als een verantwoordelijkheid en daarom is ons doel méér te doen met duurzame ontwikkeling. Met ideeën en prikkels willen wij besef en benul bijbrengen aan onze leerlingen.

Onze rol is ook de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten in de sector en daarmee kennis te behouden.

bouwmensen

Definitie

Voor Bouwmensen betekent duurzame ontwikkeling het benutten van beschikbare bronnen zodat we op lange termijn vooruit kunnen. Het gaat hierbij om milieu (materiaalkeuze, hergebruik, zuinig zijn met materialen en afval verminderen) en de mens (duurzaam inzetbaar, veilig werken en Arbo).

Lees meer

Uitgebreid dossier Kringloopbedrijf Oss/Bernheze

“Duurzame ontwikkeling is sinds jaar en dag een van de hoekstenen van onze onderneming en zal dat ook blijven”

– Mart Smits

Wij creëren werkgelegenheid voor mensen die vanwege een beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat doen we door herbruikbare goederen uit de afvalstroom te halen en te vermarkten.

Verhaal van Mart Smits – Kringloopbedrijf Oss/Bernheze

Doel

Het Kringloopbedrijf heeft een maatschappelijke functie; het heeft 1 aandeelhouder en dat is de samenleving.

Het Kringloopbedrijf zamelt textiel en huishoudelijke goederen in ,in  de Gemeente Oss en de Gemeente Bernheze. In totaal 1200 ton goederen en 400 ton textiel. Door zoveel mogelijk producten te hergebruiken bespaar je per kilogram product ongeveer 1 kg CO2. Daarnaast is het voor iedereen goedkoop, gemakkelijk en leuk om te shoppen in de Kringloopwinkels. Deze Kringloopwinkels bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van het Kringloopbedrijf is tevens duurzame ontwikkeling: met hergebruik van spullen de impact op het milieu positief beïnvloeden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk aan het werk krijgen. Daarnaast wil het Kringloopbedrijf bijdragen aan het sociale klimaat in beide gemeenten.

Definitie

Duurzame ontwikkeling is een breed begrip. Voor het Kringloopbedrijf gaat het erom een bijdrage te leveren aan de verbetering van de milieu, het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en een positieve bijdragen  leveren aan de samenleving.

kringloopbedrijf-oss-oss

Lees meer

Uitgebreid dossier Van der Maazen bouwgroep

Verhaal van Theo van der Maazen – Van der Maazen bouwgroep

Doel

Van der Maazen Bouwgroep is een bouwbedrijf, dat 15 jaar geleden begon met duurzame en ecologische projecten. We wilde op een andere manier gaan ondernemen. De impact die de bouw heeft is namelijk aanzienlijk. We wilden het, heel cliché, doen voor onze kinderen / de toekomstige generatie. Daarnaast was het ook een manier om ons bedrijf voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor klanten. We wisten dat duurzaamheid belangrijk werd, alleen wisten we niet wanneer. We wilden de kennis en ervaring opdoen die nodig is om duurzaam te bouwen en met voorbeeldprojecten ons imago van duurzaam bouwbedrijf laten groeien.

Dus we zijn gestart met visie en met als doel een toekomstbestendig bedrijf te zijn, dat het imago heeft zaken echt anders (beter) te doen. Op korte termijn winst maken was niet het belangrijkste, maar de lange termijn bestaansrecht wel.

van der maazen bouw

Definitie

Duurzaamheid en ecologie uit zich op de bouw steeds meer als biobased bouwen. Je bouwt dan alleen met natuurlijke materialen die keer op keer hergebruikt kunnen worden. Voor ons os duurzaamheid heel breed: duurzame relaties met klanten en medewerkers eigen bedrijfsvoering CO2 neutraal, te realiseren projecten ambitie zo hoog mogelijk bio based, nul op de meter.
Lees meer

Uitgebreid dossier Kaal Masten

“Alleen degenen die duurzaam gaan ondernemen hebben toekomst”

– Jos van den Hurk

Verhaal Jos van de Hurk – Kaal Masten

Doel

Kaal Masten wil met duurzame ontwikkeling invulling geven aan de ambitie van de klant. Duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker voor de overheid. Deze overheid herinnert ons aan het belang van duurzame ontwikkeling. Kaal Masten bestaat al bijna 70 jaar en slaagt erin door zich te richten op de toekomst, met duurzaam produceren en met duurzame producten, de meest innovatieve mastenfabriek te blijven.

DefinitieJos van den Hurk

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met duurzaam ondernemen. Aan de ene kant de wijze van produceren en aan de andere kant het product. Duurzaam produceren van duurzame producten, rekening houdend met de impact op milieu, energie en mens en het bestaansrecht van de onderneming.

Lees meer

Uitgebreid dossier IBN

“Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen”

– Leonard Steetsel

Verhaal Leonard Steetsel – IBN

Doel

IBN is een Social Enterprise. We streven primair een sociaal doel na met een duurzaam verdienmodel. Het rendement  herinvesteren we terug in het bedrijf, onze medewerkers en in de lokale gemeenschap. We zetten maatschappelijke problemen om in kansen en zien het streven naar maatschappelijk rendement niet als een bijzaak, maar als het kloppend hart van ons bedrijf.

Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. IBN Arbeidsintegratie biedt partijen in de regio de kans om zich op het ecologische deel te richten, door invulling van het economische en sociale belang met de gedetacheerde medewerkers van IBN.

Door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden, krijgen zij kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij door middel van werk. Mogelijkheden waarbij we zowel de medewerkers kansen bieden, maar ook werkgevers ontzorgen in hun sociale doelstellingen. Immers door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren, nemen wij de werkgeversrisico’s voor onze rekening waarbij het werk bij organisaties wel wordt gerealiseerd. Dat noemen wij Risicoloos Sociaal Ondernemen voor ondernemers die zich richten op duurzame ontwikkeling.

Definitie

Voor IBN is de definitie van duurzame ontwikkeling: mensen door middel van werk laten participeren op een duurzame manier.

IBN

Lees meer

Uitgebreid dossier Hanenberg Wegenbouw

“Als je enige toekomstvisie hebt, hoort daar altijd een portie duurzaamheid in, in welke vorm dan ook”

– John van den Hanenberg

Verhaal van John van den Hanenberg – Hanenberg Wegenbouw

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling is voor ons: een beter bedrijf worden. Wij streven ernaar het beste bedrijf te zijn, het beste te zijn in wat we doen. Met goede vakmensen, met een eerlijk verhaal en met een goed gevoel werken aan projecten die aansluiten bij wat klanten willen.

Door een goed verhaal, een goed gevoel en daadwerkelijk meerwaarde te leveren, worden onze klanten onze ambassadeurs.

Definitie

Duurzaam ontwikkelen gaat om het welzijn van mensen (veiligheid, gezondheid en plezier), de impact op het milieu (hergebruik, cradle2cradle en verspilling tegengaan) en een lange termijn focus (bestaansrecht, duurzame relaties en investeren in de toekomst).

van den Hanenberg Wegenbouw 1

Lees meer