Uitgebreid Dossier Nipa Milieu

“In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan.”

– Olaf Duisters

Verhaal  Olaf Duisters – NIPA Milieu

Doel

In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan. We streven er altijd naar om overheden en bedrijfsleven goede en verantwoorde milieuoplossingen te bieden. Dit doen we o.a. bij bodem onderzoek, akoestisch onderzoek, energie-reductie en omgevingsvergunningen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met grote thema’s ,  zoals het smelten van de ijskappen, het verdrogen van regio’s etc. Het gaat om het leven en de variëteit aan soorten. De biodiversiteit behouden is een belangrijk resultaat van duurzame ontwikkeling.

Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen het ontwikkelen en uitbreiden van diensten die het milieurendement verbeteren. Het gaat erom negatieve milieu impact te beperken of te voorkomen.

nipa 3

Lees meer

Uitgebreid Dossier Batterij Import Nederland

“Beter bewegen in de samenleving”

– Theo Heus

Batterij Import Nederland is gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, packs en dedicated electronica. De keuzes die wij maken in onze organisatie hebben impact op het milieu, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bewust keuzes te maken.

Verhaal van Theo Heus, Batterij Import Nederland BV

Doel

Het doel van duurzaam ondernemen is voor Batterij Import: beter bewegen in de samenleving. Batterij Import Nederland heeft zich gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, batterijen- en accupacks en dedicated electronica.

Het bedrijf wil minder sporen achterlaten in het milieu, door zuiniger om te springen met grondstoffen en energie. Zo min mogelijk milieu impact dus.batterij

Steeds meer van onze klanten zijn duurzaamheid belangrijk gaan vinden! Door transparant te zijn en inzicht te geven aan onze stakeholders zullen we in de loop van de tijd een steeds betere match vinden tussen de visies van klanten en die van onszelf. Dit heeft positieve effecten op de continuïteit van ons bedrijf. 

Definitie

Duurzame ontwikkeling is breed. We gebruiken de kapstok People, Planet en Profit om duidelijk te maken wat we bedoelen: Lees meer