Uitgebreid Dossier Nipa Milieu

“In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan.”

– Olaf Duisters

Verhaal  Olaf Duisters – NIPA Milieu

Doel

In ons vakgebied, het vakgebied milieu, is duurzaamheid ontstaan. We streven er altijd naar om overheden en bedrijfsleven goede en verantwoorde milieuoplossingen te bieden. Dit doen we o.a. bij bodem onderzoek, akoestisch onderzoek, energie-reductie en omgevingsvergunningen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met grote thema’s ,  zoals het smelten van de ijskappen, het verdrogen van regio’s etc. Het gaat om het leven en de variëteit aan soorten. De biodiversiteit behouden is een belangrijk resultaat van duurzame ontwikkeling.

Voor ons betekent duurzaam ontwikkelen het ontwikkelen en uitbreiden van diensten die het milieurendement verbeteren. Het gaat erom negatieve milieu impact te beperken of te voorkomen.

nipa 3

Lees meer

Uitgebreid Dossier Leenders architecten

“Om in harmonie met onze natuur te leven moeten we een onuitputtelijk ecologisch evenwicht vinden tussen mens en natuur”

Noud Leenders & Hans van den Tillaart

Verhaal van Noud Leenders & Hans van den Tillaart    – Leenders Architecten

Doel

Het doel van Hans van den Tillaart en Noud Leenders, de directeuren van Leenders Architecten, is simpel: creëren van mogelijkheden om mensen beter te laten leven, werken en wonen. Dat doen ze door samen integrale oplossingen te bedenken om optimaal functionerende gebouwen te ontwerpen die de sleutel zijn tot gezondheid en welzijn.

Ze voelen zich verantwoordelijk om samen zo lang mogelijk met zo veel mogelijk mensen van de beperkte, niet onuitputtelijke, bronnen gebruik te kunnen maken.leenders architecten

Definitie

Toekomstige generaties kunnen nog gezond verder leven. Dit kan volgens ons alleen door autarkische lokale oplossingen te bedenken. Het gaat om energie, klimaat, materiaal, licht, temperatuur en geluid. Ga je energie en grondstoffen van ver halen, dan heb je altijd te maken met verliezen en vaak ook met conflictgebieden.

Lees meer

Uitgebreid Dossier FiTNEZZplaza en TALENTplaza

“In ons vak, waarin we mensen vitaal en talentbewust maken, is duurzaamheid heel belangrijk. Duurzaam uitstromen naar werk is hiervan een voorbeeld”

– Milton van Haren

Verhaal Milton van Haren – FiTNEZZplaza en TALENTplaza

Doel

Het doel van duurzaam ontwikkelen is voor ons: baanbrekend zijn in de fitnessbranche. De fitnessbranche is toe aan fitness 2.0. Wij helpen met TALENTplaza daarnaast mensen aan passend werk en duurzaam inzetbaar te blijven. Alles wat FiTNEZZplaza doet draagt bij aan vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven. Voor nu en voor later. Om vitaal te zijn is het belangrijk om te bewegen. Veel mensen vinden het lastig naar de sportschool te gaan, ook al zijn ze bewust van de positieve effecten op hun gezondheid. Het is daarom onze uitdaging om sporten leuker, makkelijker en effectiever te maken. Wij bieden voor iedereen de mogelijkheid om, laagdrempelig, effectief en efficiënt, sport in te zetten om vitaler te worden.

Het is voor mij persoonlijk belangrijk dat ik, als ik oud ben en ik terugkijk op mijn leven, wezenlijk heb kunnen bijdragen aan het vitaler maken van mensen. De kroon op mijn werk, zou zijn dat ik heel veel mensen heb kunnen begeleiden naar een fijne werkplek, gebaseerd op talent en vitaliteit. Daarom werken we hard om voor onze klanten en vooral de speciale doelgroepen; sport, talentmanagement en leerwerkplekken te organiseren.fitnezzplaza 3

Definitie

Duurzame ontwikkeling is blijven zoeken naar mogelijkheden, kansen en verbindingen met andere mensen en partijen.  Het vraagt om een holistische benadering. Het begint altijd bij een wens / een droom. Voor ons is dat de droom om mensen te helpen met een vitaal leven. Daarnaast proberen we onze impact op het milieu te beperken. Kleine maar effectieve stapjes.

Lees meer

Uitgebreid Dossier Batterij Import Nederland

“Beter bewegen in de samenleving”

– Theo Heus

Batterij Import Nederland is gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, packs en dedicated electronica. De keuzes die wij maken in onze organisatie hebben impact op het milieu, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bewust keuzes te maken.

Verhaal van Theo Heus, Batterij Import Nederland BV

Doel

Het doel van duurzaam ondernemen is voor Batterij Import: beter bewegen in de samenleving. Batterij Import Nederland heeft zich gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, batterijen- en accupacks en dedicated electronica.

Het bedrijf wil minder sporen achterlaten in het milieu, door zuiniger om te springen met grondstoffen en energie. Zo min mogelijk milieu impact dus.batterij

Steeds meer van onze klanten zijn duurzaamheid belangrijk gaan vinden! Door transparant te zijn en inzicht te geven aan onze stakeholders zullen we in de loop van de tijd een steeds betere match vinden tussen de visies van klanten en die van onszelf. Dit heeft positieve effecten op de continuïteit van ons bedrijf. 

Definitie

Duurzame ontwikkeling is breed. We gebruiken de kapstok People, Planet en Profit om duidelijk te maken wat we bedoelen: Lees meer

Uitgebreid Dossier depostBode

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft ons een sympathiek jasje, waardoor potentiële opdrachtgevers zich sneller aan ons binden”

– Hans van der Lee

Maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft depostBode een sympathiek jasje, waardoor potentiële opdrachtgevers zich sneller aan depostBode binden. Duurzame ontwikkeling zit in onze genen. Vanaf de start van depostBode, nog voordat maatschappelijk verantwoord ondernemen een trend werd, hebben we getracht om op het gebied van personele invulling, wagenpark en huisvesting zo duurzaam mogelijk te werken. Onze personele bezetting bij depostBode bestaat voor 90% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het wagenpark van depostBode bestaat uit moderne auto’s met een lage uitstoot. Daar waar mogelijk maken we gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen. Om ervoor te zorgen dat onze chauffeurs zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare middelen, zijn de auto’s uitgevoerd met intelligente software om hen hierin te stimuleren.

Het distributiecentrum van depostBode is een modern gebouw dat zeer efficiënt met energie om gaat. Ongeveer de helft van het elektra gebruik wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.

Doel

Hans van der Lee is directeur van depostBode. Hij werkte bij IBN waar hij heeft ervaren hoe mooi het is om te werken met mensen met een arbeidsbeperking. 10 Jaar geleden is vanuit IBN en met de Gemeente Oss als eerste opdrachtgever, depostBode gestart. Direct vanuit een sociaal oogpunt ook al was duurzaamheid toen nog een minder belangrijk begrip.

depostbode 2

Definitie

Duurzaam ontwikkelen heeft voor depostBode met verschillende zaken te maken: medewerkers in hun kracht zetten, een fijne werkomgeving creëren, verspilling tegengaan. Het gaat om bewust investeren in de toekomst van het bedrijf. Alleen dan komen mensen trots en met plezier naar hun werk.

Lees meer

Uitgebreid dossier Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

“Duurzaamheid kent meerdere facetten en vraagt om een totaaloplossing”

– Henk Ariëns

Duurzaamheid vraagt om een totaaloplossing waarbij onder andere  zaken als materiaalstromen, energiegebruik, persoonlijke opvattingen en economische randvoorwaarden een belangrijke rol spelen.

Verhaal Henk Ariëns – Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

Doel

De motivatie om in het ontwerp van gebouwen rekening te houden met duurzame ontwikkeling, is intrinsiek. De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo; wanneer we niet op tijd bijschakelen krijgen we een andere leefomgeving. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, de consequenties daarvan echter wel.

ariens-architecten-300x151

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons te maken met het eigen vakgebied en de omgeving waarin je iets kunt betekenen. Een duurzame oplossing gaat om keuzes maken, die de kwaliteit van de omgeving/het leven vergroten. Het is een integrale lange termijn oplossing voor de mens en de wereld waarin die woont.

Tegelijkertijd is het zoeken naar een balans – tussen wat opdrachtgevers aan wensen en eisen hebben, wat ze daar aan investering voor over hebben (wat is financieel mogelijk) met aan de andere kant de noodzakelijke maatregelen die benodigd zijn om tot een duurzame wereld te komen-,een continue streven.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met verschillende deelaspecten zoals klimaat, biodiversiteit, lucht, natuur, landschap, voedsel, afvalstromen, materiaalgebruik, energie en meer.

Door te proberen op meerdere van deze gebieden tegelijkertijd stappen te zetten kun je van betekenis zijn.

Duurzaamheid heeft bijna altijd te maken met geld. We praten over investeringen, rendement en terugverdientijd. Dit is natuurlijk belangrijk, maar extra comfort, waardevermeerdering van de woning etc. zijn ook overwegingen om mee te nemen.

Lees meer

Uitgebreid dossier Hendriks Bouw en Ontwikkeling

 “Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden”

 – Paul Jansen

Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden. Het gaat niet langer meer om ‘bouwen’ sec, maar om het júiste te bouwen. Het dient een behoefte te vervullen. Wij willen onze kennis en kunde omzetten in winstgevende oplossingen voor onze partners en aanwezig zijn daar waar de actie, het geld en de waardecreatie zijn.

Verhaal Paul Jansen – Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Doel

Het doel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling is continuïteit. Continuïteit, die al 93 jaar geborgd wordt door te blijven ontwikkelen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons alles te maken met de continuïteit van het bedrijf. Duurzame ontwikkeling door middel van:

  • de juiste inzet van medewerkers (de mens); door BIM, Lean en andere werkvormen is het voor Hendriks Bouw & Ontwikkeling steeds belangrijker om goed opgeleide mensen in huis te hebben. We leveren steeds vaker diensten in combinatie met producten.
  • toegevoegde waarde; In de gehele levenscyclus ervaren klanten de meerwaarde van een goed gebouw, dat gebouwd is voor de toekomst. Hendriks Bouw & Ontwikkeling heeft deze facetten in eigen beheer en borgt zo de kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus.

Hendriks bouw

Duurzaam ontwikkelen is voor ons: met goede mensen toegevoegde waarde leveren in de gehele levenscyclus van vastgoed.

Lees meer

Uitgebreid dossier Ammanu Led Intelligence

“Duurzaamheid, ergonomie en comfort gaan perfect samen.”

– Niels Leijten – AMMANU

AMMANU is fabrikant en ontwikkelaar van duurzame, levensloopbestendige biodynamische LED verlichting. Het bioritme in samenhang met het slaap-waakritme worden sterk verbeterd. Hiermee bevorderen we de algemene prestaties en welzijn en zijn we zeer energiezuinig.

Onze bedrijfsnaam Ammanu is een verwijzing naar ‘Amanuensis’, iemand met een sterke technische expertise die zijn kennis inzet om anderen te adviseren en ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing voor een specifiek vraagstuk. Wij doen dat op het gebied van duurzame, energiezuinige en kostenbesparende verlichting!

Verhaal van Niels Leijten – Ammanu Led Intelligence

Doel

Ammanu is een jong bedrijf dat 6 jaar geleden gestart is vanuit de frustratie dat producten (te) snel kapot gaan. Waarom blijven de producten van tientallen jaren geleden nog steeds werken (de radio van oma) en zijn huidige apparaten vaak na een paar jaar al kapot? De technologie gaat vooruit, de componenten worden beter en toch gaan producten snel kapot.

Vanuit deze frustratie zijn we gestart met experimenten rondom verlichting. Het doel van deze experimenten was een ledlamp ontwikkelen die niet meer kapot gaat. Elektronica gaat o.a. kapot door warmte, het is dus belangrijk de elektronica zo te ontwerpen dat deze niet meer warm wordt. Armaturen zijn vaak van slechte kwaliteit en moeten daardoor regelmatig vervangen worden. Ammanu levert armaturen en lampen met een garantie van 10 jaar. Dit kan alleen als het ontwerp, de installatie en de bestendigheid van het product goed zijn.

ammanu 4

Definitie

Duurzaam ontwikkelen is oplossingen bedenken die de wereld van morgen beter maken. Voor Ammanu is dit: goed licht bereikbaar maken voor een grotere doelgroep. Het gaat hierbij om het totaalbeeld. Goed licht is licht waar je je beter door voelt. Licht dat duurzaam wordt geproduceerd en duurzaam is in gebruik.

Waar je impact hebt, ben je verplicht je stinkende best te doen en je verantwoordelijkheid te nemen. Iets mag niet meer kapot gaan, alleen dan kunnen we terug naar het gebruiken van één Aarde in plaats van enkele aardbollen.

Lees meer

Uitgebreid dossier Pivot Park

“Wij hebben duurzaam ondernemen in ons DNA”

– Mirjam Mol-Arts

De bedrijven op het Pivot Park richten zich op de verbetering van de gezondheidszorg door het ontwikkelen van nieuwe behandelopties op het gebied van kanker, ouderdomsziektes, vaccinaties, de ziekte van Parkinson en nog veel meer.

Verhaal van Mirjam Mol – Pivot Park

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling is voor het Pivot Park een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen. Met behulp van de innovatiekracht en de faciliteiten van het Pivot Park moet de output aan vernieuwende medicijnen, die waardevol zijn voor de maatschappij, gelijk blijven of zelfs groeien ten opzichte van de hoogtijdagen van MSD.

Het Pivot Park is 3 jaar geleden opgericht en bestaat nu uit ongeveer 35 bedrijven die in totaal 350 medewerkers hebben. Het Pivot Park is ontstaan na een reorganisatie bij MSD. Lokale stakeholders, zoals de Gemeente Oss, hebben met het Pivot Park beoogd de kennis en ervaring met de ontwikkeling van waardevolle medicijnen te behouden, evenals de innovatiekracht en de werkgelegenheid.

Pivot park 2

Definitie

Duurzame ontwikkeling betekent voor het Pivot Park: alleen gebruiken wat nodig is. Door effectief en efficiënt om te gaan met de mogelijkheden van de faciliteiten, kan de balans tussen kosten en mogelijkheden worden behouden. Hierdoor kunnen huurders zich optimaal ontwikkelen en profiteert de maatschappij door nieuwe medicijnen.

Lees meer

Uitgebreid dossier Begra Magazijninrichting

“De snel veranderende klantbehoefte in onze branche dwingt ons continue alert te anticiperen”

– Jorg Zwaans

Verhaal van Jorg Zwaans –  Begra Magazijninrichting

Doel

Begra is een magazijninrichter die oplossingen aanbiedt voor klanten in o.a. de snel veranderende e-commerce markt. Dat doen we als/met:

  • Groothandel of producent van stellingen
  • Montage en demontage van stellingen
  • Onderhoud en veiligheidskeuringen van stellingen

Begra’s activiteiten bestaan voor 20% uit productie en voor 80% uit handel. Veiligheid, efficiëntie en service staan hoog in het vaandel. Het doel van het proces van duurzame ontwikkeling is het kunnen aanbieden van een kwalitatief product met meerwaarde voor onze klanten. Door in iedere levensfase betrokken te zijn kunnen we vaak de totale kosten voor de klant verlagen.

Begra magazijninrichting

Definitie

Duurzaam ontwikkelen is voor ons het elimineren van de belemmerende elementen die invloed hebben op onze continuïteit. Het heeft te maken met Lean Six sigma, het verminderen van CO2 uitstoot, verminderen van vervuiling naar een acceptabel niveau en het continue verbeteren van je impact.

Het gaat om de bedrijfsvoering, het productieproces en het milieu.

Lees meer