Uitgebreid dossier Ammanu Led Intelligence

“Duurzaamheid, ergonomie en comfort gaan perfect samen.”

– Niels Leijten – AMMANU

AMMANU is fabrikant en ontwikkelaar van duurzame, levensloopbestendige biodynamische LED verlichting. Het bioritme in samenhang met het slaap-waakritme worden sterk verbeterd. Hiermee bevorderen we de algemene prestaties en welzijn en zijn we zeer energiezuinig.

Onze bedrijfsnaam Ammanu is een verwijzing naar ‘Amanuensis’, iemand met een sterke technische expertise die zijn kennis inzet om anderen te adviseren en ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing voor een specifiek vraagstuk. Wij doen dat op het gebied van duurzame, energiezuinige en kostenbesparende verlichting!

Verhaal van Niels Leijten – Ammanu Led Intelligence

Doel

Ammanu is een jong bedrijf dat 6 jaar geleden gestart is vanuit de frustratie dat producten (te) snel kapot gaan. Waarom blijven de producten van tientallen jaren geleden nog steeds werken (de radio van oma) en zijn huidige apparaten vaak na een paar jaar al kapot? De technologie gaat vooruit, de componenten worden beter en toch gaan producten snel kapot.

Vanuit deze frustratie zijn we gestart met experimenten rondom verlichting. Het doel van deze experimenten was een ledlamp ontwikkelen die niet meer kapot gaat. Elektronica gaat o.a. kapot door warmte, het is dus belangrijk de elektronica zo te ontwerpen dat deze niet meer warm wordt. Armaturen zijn vaak van slechte kwaliteit en moeten daardoor regelmatig vervangen worden. Ammanu levert armaturen en lampen met een garantie van 10 jaar. Dit kan alleen als het ontwerp, de installatie en de bestendigheid van het product goed zijn.

ammanu 4

Definitie

Duurzaam ontwikkelen is oplossingen bedenken die de wereld van morgen beter maken. Voor Ammanu is dit: goed licht bereikbaar maken voor een grotere doelgroep. Het gaat hierbij om het totaalbeeld. Goed licht is licht waar je je beter door voelt. Licht dat duurzaam wordt geproduceerd en duurzaam is in gebruik.

Waar je impact hebt, ben je verplicht je stinkende best te doen en je verantwoordelijkheid te nemen. Iets mag niet meer kapot gaan, alleen dan kunnen we terug naar het gebruiken van één Aarde in plaats van enkele aardbollen.

Strategie

Wij willen het beste armatuur van de wereld aanbieden, dat ook betaalbaar is.

De kwaliteit borgen we door productie in eigen beheer. We geven 10 jaar garantie op die kwaliteit. Deze eigen productie maakt ook toekomstige revisies mogelijk en betekent dat we invloed hebben op de grondstoffen en productiewijze. Door de technologische vooruitgang, is de economische levensduur van producten soms korter dan de technische levensduur. Zo heb je voor ledlampen die nog maar 5 watt gebruiken andere bekabeling nodig dan voor de huidige 230 volt lampen. Componenten hebben we daarom zo ontwikkeld dat deze herbruikbaar zijn, en niet alleen recyclebaar. Daarmee voorkomen we verspilling van grondstoffen en energie.

ammanu 1

Om de kosten laag te houden, hebben we gekozen voor een productielocatie in Slowakije. Daar zijn de lonen nog relatief laag en de transportkosten en –tijd zijn aanvaardbaar.

Om goed licht bereikbaar te maken voor een grote doelgroep, is het voor ons belangrijk om open en transparant te zijn. Er zijn veel bedrijven in de energiemarkt die korte termijn winsten nastreven en niet letten op de kwaliteit van hun producten. Wij delen onze kennis van technologie en energie om daarmee de markt te veranderen. Het begint bij bewustzijn bij de eindgebruiker. Wij streven naar topkwaliteit en als we dat bereiken publiceren wij de testresultaten hiervan.

De prioriteiten die Ammanu stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Energie en milieu impact
  2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  3. Visie en toekomstbestendigheid
  4. Open en transparant
  5. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  6. Lokaal betrokken en stakeholders

ammanu 2

Implementatie

We hebben onze toeleveranciers en klanten betrokken als partner in ons proces van duurzame ontwikkeling. Doordat onze producten zo lang meegaan, blijven klanten betrokken.

We hebben ons verdiept in het effect van verlichting op het ritme van mensen; de intensiteit van licht kan je beïnvloeden. Zo kun je met veel fel licht bijvoorbeeld moeilijker in slaap komen. In verzorgingstehuizen, op werkplekken en in scholen is het belangrijk dat het licht goed is. Een goede instelling van de verlichting heeft invloed op de kwaliteit van leven en werken.

De komende tijd gaan we scholen bij nieuwbouwprojecten adviseren over de keuze voor goede verlichting, waarmee de prestaties van leerlingen worden bevorderd.

Het formaat van verlichting is niet gebonden aan kleine afmetingen. Juist door componenten kleiner te maken neemt de kans op uitval toe. Door de ruimte te benutten die aanwezig is, kun je een kwaliteitsproduct maken dat lang meegaat.

Als meest inspirerend voorbeeld noemt Niels Leijten de feedback van een klant die aangeeft dat zij, elke keer als zij nu een lamp aandoet, denkt aan een kind in de kwikmijn. Het bewustzijn dat in TL- en spaarlampen het uiterst giftige kwik is verwerkt, is een eerste stap in verandering.

Niels Leijten noemt als tip voor andere bedrijven die zich willen verdiepen in duurzame ontwikkeling:

Stel je voor hoe je het zou aanpakken als je nergens rekening mee zou houden? Bedenk dan wat de kinderen van je kinderen zullen denken over die manier van ondernemen. Creëer een markt door open en transparant te zijn.

Resultaat

Het resultaat van de duurzame ontwikkeling bij Ammanu is een betaalbaar product met toegevoegde waarde. Het is een armatuur dat het gebruiksgemak en beleving bevordert, weinig energie verbruikt en het milieu zo min mogelijk belast.

ammanu 3

Ammanu is geselecteerd door Dutch Green Building lab (TU delft en Universiteit Twente) om producten te presenteren. Dit komt door de bestendigheid en ergonomie van het ontwerp.

 

Ambitie 2015

Wij passen de principes van de circulaire economie toe op onze lichtproducten en de producten gaan letterlijk een leven lang mee.

[slideshare id=57920438&doc=ammanupechakucha20160122-160205123506]