Uitgebreid dossier Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

“Duurzaamheid kent meerdere facetten en vraagt om een totaaloplossing”

– Henk Ariëns

Duurzaamheid vraagt om een totaaloplossing waarbij onder andere  zaken als materiaalstromen, energiegebruik, persoonlijke opvattingen en economische randvoorwaarden een belangrijke rol spelen.

Verhaal Henk Ariëns – Ariëns cs Architecten & Ingenieurs

Doel

De motivatie om in het ontwerp van gebouwen rekening te houden met duurzame ontwikkeling, is intrinsiek. De wereld om ons heen veranderd in een rap tempo; wanneer we niet op tijd bijschakelen krijgen we een andere leefomgeving. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, de consequenties daarvan echter wel.

ariens-architecten-300x151

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons te maken met het eigen vakgebied en de omgeving waarin je iets kunt betekenen. Een duurzame oplossing gaat om keuzes maken, die de kwaliteit van de omgeving/het leven vergroten. Het is een integrale lange termijn oplossing voor de mens en de wereld waarin die woont.

Tegelijkertijd is het zoeken naar een balans – tussen wat opdrachtgevers aan wensen en eisen hebben, wat ze daar aan investering voor over hebben (wat is financieel mogelijk) met aan de andere kant de noodzakelijke maatregelen die benodigd zijn om tot een duurzame wereld te komen-,een continue streven.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met verschillende deelaspecten zoals klimaat, biodiversiteit, lucht, natuur, landschap, voedsel, afvalstromen, materiaalgebruik, energie en meer.

Door te proberen op meerdere van deze gebieden tegelijkertijd stappen te zetten kun je van betekenis zijn.

Duurzaamheid heeft bijna altijd te maken met geld. We praten over investeringen, rendement en terugverdientijd. Dit is natuurlijk belangrijk, maar extra comfort, waardevermeerdering van de woning etc. zijn ook overwegingen om mee te nemen.

Strategie

We hebben geen concrete strategie op papier; het gaat ons om je persoonlijke instelling.

Soms moet duurzaamheid ook pragmatisch benaderen, vanuit de mogelijkheden die er zijn. Wel altijd vanuit een betrokken ambitie.

ariens1

In de keten is het belangrijk samen tot oplossingen te komen. Gelukkig gebeurt dit ook steeds meer. Algemeen bewustzijn groeit en ook de ondersteuning van overheid door wet- en regelgeving neemt toe. In 2008 waren wij betrokken bij de eerste zogenaamde ‘passieve’ woningen (‘Passief’ staat voor het benutten van de vrij beschikbare energie van zon, bewoners en apparatuur. Het doel is een zo laag mogelijk energiegebruik en een gezond binnenmilieu.); dat was uniek en we hadden daarmee een voorbeeldfunctie.

De grenzen in de keten vervagen. De functies van architect, aannemer, opdrachtgever veranderen. Oude rolpatronen zijn niet meer vanzelfsprekend. De mogelijkheden van slim (modulair) ontwerpen en het omzetten van tekening tot gebouw, wordt steeds makkelijker door 3d-modelleren en 3d-printen. De architect als generalist is dan interessant als onafhankelijke sparringpartner die zijn waarde levert door zijn visie, scheppend vermogen en bredere generalistische kennis. Daarmee kan de architect bijdragen aan integrale oplossingen.

Het is tegelijkertijd ook belangrijk om in de keten de samenwerking te versterken, transparant en onafhankelijk te blijven door samen te werken met meerdere partners. En met die partners wel een duurzame relatie op te bouwen met wederzijdse toegevoegde waarde.

De prioriteiten die Henk Ariëns stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Open en transparant
  2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  3. Energie en milieu impact
  4. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  5. Lokaal betrokken en stakeholders
  6. Visie en toekomstbestendigheid

Resultaat

Binnen ons bureau zijn we bewust van de noodzaak van duurzame ontwikkeling. Wij zijn hier natuurlijk al lang mee bezig. Mooie duurzame gebouwen ontwikkelen die passen in hun omgeving is belangrijk.

Van belang op het gebied van duurzaam bouwen is het maken van een goed casco. Een goed casco houdt de warmte binnen door optimale isolatie en een goede kierdichting. Het comfort blijft door goede ventilatie met warmteterugwinning. Slimme, en liefst eenvoudige, installaties doen de rest.

ariens2

Daarnaast proberen wij zo veel mogelijk samen te werken met partners die duurzame ontwikkeling belangrijk vinden. Samen werken in de keten zorgt ervoor dat dit mogelijk is. Alleen kom je nooit tot de beste integrale oplossingen.

Als inspirerend voorbeeld van duurzame ontwikkeling noemt Henk Ariëns het cradle to cradle principe. De ‘cradle to cradle’ manier van bouwen/maken/ontwerpen zorgt ervoor dat materiaalkringlopen ontstaan zonder afval. Alles is herbruikbaar en dus neemt het grondstofverbruik af. Daarmee kunnen we dat wat onze aardbol biedt op een blijvende manier gebruiken, in plaats van ‘verbruiken’.

Als tips voor andere bedrijven geeft Henk Ariëns:

  • Zoek de samenwerking op met andere vakgebieden. Door de discussie aan te gaan kom je tot integrale oplossingen die vaak beter zijn.
  • Zorg voor betrokkenheid en effectiviteit door lokaal te ondernemen. Je hebt namelijk minder afstand tot je klant en/of leverancier.
  • Maar het allerbelangrijkste blijft passie en ambitie; probeer te gaan voor een (nog) betere wereld

ariens 3

Resultaat

Mooie projecten, met veel publiciteit. Deze waardering is fijn. De duurzame stappen die wij hebben gezet met de ontwikkeling van een van de eerste passieve huizen, heeft hopelijk zijn steentje bijgedragen aan een duurzamere wereld.

Duurzame ambitie voor 2015:

Steeds meer op lokaal niveau naar oplossingen zoeken, dat is de tendens. Hieraan meewerken prikkelt en is uitdagend! We hopen grote stappen te kunnen zetten maar zijn blij met elke (kleine) stap.