Uitgebreid Dossier Batterij Import Nederland

“Beter bewegen in de samenleving”

– Theo Heus

Batterij Import Nederland is gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, packs en dedicated electronica. De keuzes die wij maken in onze organisatie hebben impact op het milieu, de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bewust keuzes te maken.

Verhaal van Theo Heus, Batterij Import Nederland BV

Doel

Het doel van duurzaam ondernemen is voor Batterij Import: beter bewegen in de samenleving. Batterij Import Nederland heeft zich gespecialiseerd in de verkoop en assemblage van batterijen, accu’s, batterijen- en accupacks en dedicated electronica.

Het bedrijf wil minder sporen achterlaten in het milieu, door zuiniger om te springen met grondstoffen en energie. Zo min mogelijk milieu impact dus.batterij

Steeds meer van onze klanten zijn duurzaamheid belangrijk gaan vinden! Door transparant te zijn en inzicht te geven aan onze stakeholders zullen we in de loop van de tijd een steeds betere match vinden tussen de visies van klanten en die van onszelf. Dit heeft positieve effecten op de continuïteit van ons bedrijf. 

Definitie

Duurzame ontwikkeling is breed. We gebruiken de kapstok People, Planet en Profit om duidelijk te maken wat we bedoelen:

People

 • Mensen kansen geven
 • Medewerkers betrekken
 • Medewerkers trainen zodat ze zich kunnen ontwikkelen

Planet

 • Intern zaken op orde brengen op gebied van milieu en energie
 • Zorgen dat we minder energie verbruiken
 • Kwaliteit producten verkopen

Profit

 • Juiste lange termijn strategie
 • Klanten inzicht geven
 • Continuïteit
 • Innovatie

batterij 2

Strategie

Met een betrokken team, een goed imago willen we gaan concurreren op toegevoegde waarde. De groei van medewerkers en klanten maakt innovatie mogelijk. Batterij import Nederland wil steeds meer specifieke klantoplossingen maken en klanten daarbij compleet ontzorgen. We kiezen daarbij voor batterijen van A-merken, met een betere kwaliteit. Met die betere kwaliteit krijg je ook een beter proces, wat natuurlijk weer goed is voor de medewerkers in de fabrieken en het milieu.

Afgelopen jaar hebben we de basis gelegd voor verdere MVO stappen. Belangrijk is nu te delen wat onze ‘waarom’ is. Alleen zo kunnen we klanten aan ons binden. Als we met onze klanten hierover kunnen sparren dan kunnen we steeds beter onze toegevoegde waarde leveren en is de kans groter dat de keuze van de batterijen duurzamer wordt. Dit is de richting waar we ons de komende jaren op willen richten.

De prioriteiten die Batterij Import Nederland stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Energie en milieu impact
 3. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 4. Open en transparant
 5. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 6. Lokaal betrokken en stakeholders

Implementatie

De stappen die wij hebben doorlopen zijn:

 1. Verspilling tegengaan; wij namen bijvoorbeeld al batterijen terug voordat de Stibat dit verplicht stelde.
 2. Strategie definiëren en communiceren; toen grote klanten erom begonnen te vragen hebben we onze visie geformuleerd en gecommuniceerd. Het is niet alleen belangrijk om de juiste dingen te doen, maar vooral om hierover te communiceren zodat klanten weten waarom ze voor jou kiezen.

In 2015 zijn we het MVO verbeterproces ingegaan. We hebben hiermee de basis gelegd voor stappen in de komende jaren. Nu zijn we met de PDCA-cyclus bewust aan het verbeteren en stappen aan het zetten.

Batterij_Import_over_ons 3

Voor komend jaar zijn we van plan om aan de slag te gaan met LED verlichting, zonnepanelen en bijvoorbeeld werken in de cloud. Hierdoor willen we ons energieverbruik drastisch verlagen.

Als meest inspirerend voorbeeld noemt Theo Heus: dat hij al in 1990 is begonnen met roepen “Stop Discriminatie Achterzijde (SDA)”.  Hierdoor hadden we snel minder papier nodig. Niet sec uit besparingsoogpunt, maar vanuit het gevoel dat verspilling onnodig is. 25 Jaar geleden hebben we dus blijkbaar al de eerste stap gezet.

Tips voor andere bedrijven zijn:

 • Kijk naar de snel te halen voordelen
 • Start klein en laat zo het bewustzijn groeien (bijvoorbeeld licht uitdoen als er niemand is)
 • Verwarming heeft veel impact, daar kun je vaak veel besparen.
 • LED/zonnepanelen en de verwarmingsketel zijn de investeringen die zich tegenwoordig relatief snel hebben terugverdiend.batterij 4

Resultaat

Het resultaat van duurzaam ondernemen voor Batterij Import Nederland is dat we toch al wel bekend staan als verantwoord bedrijf. Hierdoor hebben we steeds meer klanten gevonden. We zijn nu toekomstbestendig en hebben onze zaken op orde.

Duurzame ambitie voor 2015:

Batterij Import Nederland is een traject gestart waar wij de komende jaren stappen gaan zetten met verantwoorder ondernemen. Onderdeel hiervan is in de keten onze leveranciers te vragen hetzelfde te doen. Zaken die hier onderdeel van zijn: mensenrechten, werkstandaarden, milieu, energie, eerlijk zaken doen en ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Batterij Import Nederland onze eigen zaken intern op orde hebben, onze invloed in de keten gebruiken om daar onze verantwoordelijkheid te nemen en als handelsonderneming willen wij onze klanten informeren en bewust maken van de keuzes die gemaakt worden en de impact die onze klanten hebben.