Uitgebreid dossier Begra Magazijninrichting

“De snel veranderende klantbehoefte in onze branche dwingt ons continue alert te anticiperen”

– Jorg Zwaans

Verhaal van Jorg Zwaans –  Begra Magazijninrichting

Doel

Begra is een magazijninrichter die oplossingen aanbiedt voor klanten in o.a. de snel veranderende e-commerce markt. Dat doen we als/met:

 • Groothandel of producent van stellingen
 • Montage en demontage van stellingen
 • Onderhoud en veiligheidskeuringen van stellingen

Begra’s activiteiten bestaan voor 20% uit productie en voor 80% uit handel. Veiligheid, efficiëntie en service staan hoog in het vaandel. Het doel van het proces van duurzame ontwikkeling is het kunnen aanbieden van een kwalitatief product met meerwaarde voor onze klanten. Door in iedere levensfase betrokken te zijn kunnen we vaak de totale kosten voor de klant verlagen.

Begra magazijninrichting

Definitie

Duurzaam ontwikkelen is voor ons het elimineren van de belemmerende elementen die invloed hebben op onze continuïteit. Het heeft te maken met Lean Six sigma, het verminderen van CO2 uitstoot, verminderen van vervuiling naar een acceptabel niveau en het continue verbeteren van je impact.

Het gaat om de bedrijfsvoering, het productieproces en het milieu.

Strategie

In elke stap van de levenscyclus zijn wij er voor de klant: bij het advies rondom aanschaf, door het zelf produceren en op maat maken van producten en bij het onderhoud, uitvoeren van veiligheidschecks en terug levering als de klant door veranderingen een andere oplossing nodig heeft.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor essentiële maatschappelijke thema’s, verlaag je vaak ook de kosten. Bijvoorbeeld:

 • Door de kwaliteit en service te verhogen gaan je producten langer mee. Deze langere levensduur en het terug leveren van de stellingen, versterken de relatie met de klant en leveren een win/win situatie op.
 • Het geven van grondig advies levert voor de klant de beste oplossing op.
 • We beperken het afval en verminderen daarmee ook onze milieu impact.
 • Door de jaarlijkse veiligheidskeuringen vergroten we de veiligheid (en betrokkenheid) bij de klant.

We zijn ISO 14000/9001/VCA++ gecertificeerd. Dit doen we vooral als toets of we voldoen aan de normen. Vaak blijken we aan de normen te voldoen zonder al te veel te hoeven veranderen. Dat is voor ons het teken dat we innovatief zijn en voorop lopen.

Wij willen onze impact verder verminderen door investeringen te doen die onze CO2 footprint verlagen. We hebben bijvoorbeeld in het kantoor led verlichting geplaatst en hebben een elektrische auto aangeschaft. Wij willen hier stap voor stap verder mee gaan. Bij deze investeringen kijken we goed naar de functionaliteit en de efficiëntie. Daarnaast is de terugverdientijd belangrijk.

Verder willen we gaan bekijken of we advies kunnen geven aan onze klanten over de inrichting van hun magazijn om ook daar verspilling tegen te gaan.

De prioriteiten die Jorg Zwaans stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 3. Energie en milieu impact
 4. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 5. Open en transparant
 6. Lokaal betrokken en stakeholders

Begra magazijninrichting 2

Implementatie

We zijn begonnen met het inventariseren van mogelijke verbeteringen. Deze zijn gegroepeerd en met behulp van een Pareto-analyse (80-20 regel) zijn de zaken met de grootste impact geselecteerd. Daarna hebben we de terugverdientijd berekend en aan de hand daarvan de prioriteiten bepaald. Vervolgens zijn we de projecten één voor één gaan uitvoeren.

Begra investeert vooral in functionele duurzaamheid. Het moet beter, makkelijker of efficiënter worden. Duurzame investeringen hebben bij ons een terugverdienmodel dat de investering rechtvaardigt door het zuinigere gebruik. We gebruiken hier de Total Cost of Ownership (TCO) als maatstaaf. Wij hebben al geïnvesteerd in diverse facilitaire zaken zoals led verlichting en een elektrische auto.

Een voorbeeld van een duurzame kwalitatieve oplossing is de draagarmstelling met conische kop. Dit houdt in dat bij botsingen met vorkheftrucs tijdens het laden en lossen de kans op beschadiging minimaal is. Deze draagarmen zijn dus veiliger en gaan langer mee.

Als meest inspirerende voorbeeld hoe de duurzaamheidsgedachte van Begra heeft gezorgd voor een goede klantrelatie en uiteindelijk tot omzet vertelt Jorg over Nabuurs Logistiek b.v.. “Nabuurs Logistiek b.v. had 26000m2 aan magazijn door ons laten inrichten. Toen het bedrijf doorgroeide, werd dit magazijn te klein. Wij hebben de stellingen teruggekocht, vermaakt en uiteindelijk weer doorverkocht. Door deze service mochten wij ook bij het nieuwe pand helpen bij de inrichting. De impact op klantrelatie en de impact op milieu (door het hergebruik) is voor ons voldoende resultaat om deze extra service aan klanten te verlenen”.

Begra magazijninrichting3

Als tips voor andere bedrijven noemt Jorg Zwaans:

Probeer vooral terugkomende kosten te reduceren. Automatisch ga je dan voor oplossingen die minder verspillen en een lagere milieu-impact hebben. Verspilling tegengaan en duurzaamheid gaan vaak hand in hand. Ga niet alles oppakken maar gebruik het Pareto-principe om de projecten met impact te selecteren. Dat heeft mij geholpen met het kiezen van de succesvolle projecten.

Resultaat

Het belangrijkste wat Begra heeft bereikt met de gekozen aanpak is continuïteit. Zowel op macroniveau voor het behoud van onze aarde als op microniveau voor ons bedrijf Begra.

Duurzame ontwikkeling zorgt uiteindelijk voor continuïteit: het behoud, borgen en versterken van ons bestaansrecht door:

 • Behoud van gemotiveerd personeel
 • Minimale milieu-impact en daardoor efficiënt produceren
 • Toegevoegde waarde door een lage total cost of ownership van onze stellingen en door de hoogwaardige dienstverlening die we aan de klant leveren.

Begra magazijninrichting3

 

Duurzame ambitie 2015:

De snel veranderende klantbehoefte in onze branche dwingt ons continue alert te anticiperen. Met name de opkomende e-commerce draagt de laatste jaren bij aan de behoefte tot steeds efficiëntere systemen met een hogere capaciteit,  terwijl ze intensiever belast worden. Door deze ontwikkelingen op de voet te volgen, zorgen wij er voor dat we voorop blijven lopen bij de vertaling daarvan in klantwensen. Daarmee kunnen wij de best  passende, duurzame, opslagsystemen adviseren en leveren aan onze klanten.