Uitgebreid dossier Bouwmensen Oss

“Wij vinden het belangrijk om de beginnend beroepsbeoefenaren het belang van duurzaamheid bij te brengen”

– Peter Postma

Nog niet zo lang geleden was het begrip duurzaamheid in de bouw voor velen vaak een storende factor. De omslag is nu heel snel gemaakt en wij vinden het belangrijk om de beginnend beroepsbeoefenaren het belang van duurzaamheid bij te brengen.

Verhaal van Peter Postma – Bouwmensen Oss

Doel

Bouwmensen is een opleidingsinstituut voor de bouw. Wij willen goede vakmensen afleveren, besef en benul van duurzame ontwikkeling is hier een belangrijk onderdeel van. Startende beroepsbeoefenaren hebben invloed omdat ze aan het begin van de cyclus staan. Deze impact voelt als een verantwoordelijkheid en daarom is ons doel méér te doen met duurzame ontwikkeling. Met ideeën en prikkels willen wij besef en benul bijbrengen aan onze leerlingen.

Onze rol is ook de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten in de sector en daarmee kennis te behouden.

bouwmensen

Definitie

Voor Bouwmensen betekent duurzame ontwikkeling het benutten van beschikbare bronnen zodat we op lange termijn vooruit kunnen. Het gaat hierbij om milieu (materiaalkeuze, hergebruik, zuinig zijn met materialen en afval verminderen) en de mens (duurzaam inzetbaar, veilig werken en Arbo).

bouwmensen 2

Strategie

In de bouw zien veel bedrijven duurzaamheid als ‘weer nieuwe regels en verplichtingen’. Enkele bedrijven zien het als een kans en lopen voorop in de branche. Wij willen met bewuste jonge mensen onze invloed gebruiken en verantwoordelijkheid nemen.

De prioriteiten die Bouwmensen stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Visie en toekomstbestendigheid
  2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  3. Energie en milieu impact
  4. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  5. Open en transparant
  6. Lokaal betrokken en stakeholders

bouwmensen-oss01

Implementatie

De implementatie van duurzame ontwikkeling loopt via de docenten en praktijkinstructeurs. We staan aan het begin van het proces om duurzaamheid als onderwerp in de opleiding te brengen. Landelijk worden hiervoor nu modules ontwikkeld.

We hebben zelf intern de eerste stappen naar duurzaamheid gezet met het personeel. We doen dit in kleine cyclussen. Wij denken na, en we laten nadenken, over concrete acties. We maken keuzes en afspraken hierover; en vervolgens is het een kwestie van ‘doen’. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we zavel zijn gaan gebruiken in plaats van cement. Dit kunnen we keer op keer opnieuw gebruiken.

Voor de toekomst zien we het als een kans meer te gaan betekenen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen wij die mensen duurzaam opleiden voor een baan in de bouw.

bouwmensen 3

Als voorbeeld van een kleine stap in duurzame ontwikkeling noemt Peter:
We maken het tot een sport om een stuk hout zo vaak mogelijk te zagen. Het is belangrijk daarbij ook te benoemen waaróm we dat doen.

Peter geeft als tip voor andere bedrijven:

  • Maak het klein, maar begin vandaag. Doen is belangrijk.
  • Kleine stappen zetten is belangrijker dan grote stappen bedenken.

Resultaat

Omdat Bouwmensen aan het begin staat nog van duurzame ontwikkeling, is het resultaat nog moeilijk meetbaar. Bouwmensen is wel  een type bedrijf waar duurzame ontwikkeling bij past. We hebben impact op de menskant en invloed in de keten.  Hier moeten we dus ook onze verantwoordelijkheid nemen.

 

Duurzame ambitie voor 2015:

Als bouwopleiding ervoor zorgen dat ook voor de uitvallers een vangnet is,  beschouwen we als een vorm van “opleidingsduurzaamheid”. Nieuwe leerlingen komen bij ons als halffabricaat binnen en gaan na een paar jaar als startend vakman de deur uit, maar niet voorgoed. We bieden opleidingen, bij- en nascholingen voor medewerkers in de bouwsector van 16 tot 67 jaar.