Uitgebreid Dossier Coöperatie Bizztopia U.A.

“Duurzame ontwikkeling is de basis voor ons bestaan”

– Jasper van Wordragen / Paul van Workum

Verhaal Jasper van Wordragen – Bizztopia

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling voor Bizztopia is tegelijk de reden van bestaan, namelijk het ondersteunen van kleine ondernemers / vakmensen bij de groei van hun ondernemerschap. Met alle activiteiten wil Bizztopia een structurele bijdrage leveren aan het bestaansrecht en de doelen van de leden. En daarmee aan de duurzame ontwikkeling van het Osse bedrijfsleven.

Definitie

Duurzame ontwikkeling is voor Bizztopia: blijvend bekijken hoe wij onze leden beter kunnen ondersteunen om gezamenlijk te groeien. Daarbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de middelen en kennis die we in huis hebben.

Bizztopia ruimte

Strategie

Een belangrijk onderdeel voor het succes van Bizztopia is het betrekken van leden en vooral door elkaar verder te helpen. De sfeer en mate van samenwerking geven de doorslag in het succes. Door het delen van faciliteiten, kennis en netwerk kunnen de leden méér omzet behalen tegen lagere kosten. De leden versterken elkaars professionaliteit en ontwikkeling.

De prioriteiten die Bizztopia stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  2. Visie en toekomstbestendigheid
  3. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  4. Open en transparant
  5. Lokaal betrokken en stakeholders
  6. Energie en milieu impact

Bizztopia logo

Implementatie

We zijn Bizztopia gestart met een visie op hoe wij kleine ondernemers kunnen helpen. Vanuit alle openheid, eigenzinnigheid hebben we samen met de leden van het eerste uur vervolgens toegewerkt naar die visie. Niet alles was van te voren duidelijk. De richting en de manier waarop we dingen wilden doen was van te voren bekend, maar de precieze invulling niet. Die hebben we samen met de leden verder ingevuld.

Een winstgevende bedrijfsvoering was niet ons belangrijkste doel op de korte termijn. Het leggen van een basis voor dit ondernemerscollectief, vanuit de coöperatieve gedachte, vraagt tijd en investering. Door geleidelijke groei van het ledenaantal, ontstaat geleidelijk de professionele ontwikkeling van Bizztopia die we voor ogen hadden.

Tot nu toe zijn we nogal intern gericht geweest, omdat we een startend collectief waren. Het simpelweg organiseren van de huisvesting, het inrichten van de kennisdeling en netwerkactiviteiten waren de ‘rails’ die nodig zijn om het collectief te laten ontwikkelen. De volgende stappen zijn meer gericht op echte groei, in kwaliteit en kwantiteit. We gaan nog meer waarde creëren voor de leden, door onder andere het oprichten van een broodfonds etc.

Als inspirerend voorbeeld voor duurzame ontwikkeling noemt Jasper de daadkracht waarmee keuzes zijn gemaakt vanuit een visie op waardecreatie vanuit samenwerking. We zijn met Bizztopia gestart in de parochiezaal van de voormalige Pauluskerk. Eén ruimte, met gebruik van de gezamenlijke keuken en toiletten van de Pauluskerk. We groeiden snel, maar draaiden nog niet ‘break even’ toen we de kans kregen om de gehele pastorie te gaan huren. Drie verdiepingen, meer dan 3x zoveel ruimte en dus ook een begroting die 3x groter was. We hebben de keuze gemaakt om onze groei mogelijk te maken en hebben samen met de leden van de nieuwe ruimte duurzame werkplekken weten te creëren, met inbegrip van een fantastische stadstuin.

Als tips voor andere bedrijven noemt Jasper:

  • Bewaak de hoofdlijn maar sta open voor de wijze waarop je je missie bereikt
  • Durf te delen
  • Laat los en geef verantwoordelijkheid af en er ontstaan dingen
  • Zet stappen in de juiste richting (en leer en stuur dan bij)

Resultaat

Het resultaat is dat Bizztopia nu een hechte groep ondernemers heeft die samen de verantwoordelijkheid nemen voor de interne gang van zaken. Voor leden is het daardoor een eigen en fijne plek geworden om te werken. Dit geeft een basis voor verdere groei en ontwikkeling en biedt mogelijkheden voor het bedrijfsleven in Oss en omgeving om Bizztopia te raadplegen als ‘bolwerk’ voor ondersteuning op diverse gebieden van ondernemerschap en duurzame ontwikkeling.

Bizztopia opening 4 sept 05

Duurzame ambitie

Duurzame ontwikkeling is essentieel voor Bizztopia. We zijn met Bizztopia gestart omdat we dachten daarmee een echte toegevoegde waarde te kunnen leveren aan lokale ondernemers.

Bizztopia stimuleert lokaal ondernemerschap door het delen van faciliteiten, kennis en netwerk. Door dit te delen, zorgen we met elkaar voor meer omzet en minder kosten. We zorgen voor een groei in ondernemerschap door een fijne plek te bieden om te ondernemen. De leden versterken elkaars professionaliteit en ontwikkeling. Als collectief kunnen wij Osse bedrijven ondersteunen bij hún ontwikkeling.