Uitgebreid Dossier depostBode

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft ons een sympathiek jasje, waardoor potentiële opdrachtgevers zich sneller aan ons binden”

– Hans van der Lee

Maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft depostBode een sympathiek jasje, waardoor potentiële opdrachtgevers zich sneller aan depostBode binden. Duurzame ontwikkeling zit in onze genen. Vanaf de start van depostBode, nog voordat maatschappelijk verantwoord ondernemen een trend werd, hebben we getracht om op het gebied van personele invulling, wagenpark en huisvesting zo duurzaam mogelijk te werken. Onze personele bezetting bij depostBode bestaat voor 90% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het wagenpark van depostBode bestaat uit moderne auto’s met een lage uitstoot. Daar waar mogelijk maken we gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen. Om ervoor te zorgen dat onze chauffeurs zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare middelen, zijn de auto’s uitgevoerd met intelligente software om hen hierin te stimuleren.

Het distributiecentrum van depostBode is een modern gebouw dat zeer efficiënt met energie om gaat. Ongeveer de helft van het elektra gebruik wordt opgewekt door middel van zonnepanelen.

Doel

Hans van der Lee is directeur van depostBode. Hij werkte bij IBN waar hij heeft ervaren hoe mooi het is om te werken met mensen met een arbeidsbeperking. 10 Jaar geleden is vanuit IBN en met de Gemeente Oss als eerste opdrachtgever, depostBode gestart. Direct vanuit een sociaal oogpunt ook al was duurzaamheid toen nog een minder belangrijk begrip.

depostbode 2

Definitie

Duurzaam ontwikkelen heeft voor depostBode met verschillende zaken te maken: medewerkers in hun kracht zetten, een fijne werkomgeving creëren, verspilling tegengaan. Het gaat om bewust investeren in de toekomst van het bedrijf. Alleen dan komen mensen trots en met plezier naar hun werk.

Strategie

Mensen in hun kracht zetten doen we door onze mensen een volwaardige baan te bieden. Wij zijn daarin zakelijk, maar geven tegelijkertijd wel de benodigde ondersteuning. Ondersteuning op maat, passend bij de betreffende persoon. Soms komt het voor dat de medewerker niet past bij depostBode, dan zijn we hier ook eerlijk in. DepostBode is namelijk wel een commercieel bedrijf, het werk moet af. Onze medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bijdrage, hun daadkracht. Daardoor groeit de belastbaarheid van de medewerkers. Een duidelijke win/win.

depostBode

Een belangrijk onderdeel van onze strategie is de medewerkers een fijne werkplek aan te bieden. De bedrijfsruimte heeft veel glas, de kantoren en werkvloer zijn dicht bij elkaar en er zijn geen geheimen. We zijn open, transparant en eerlijk, dat vinden wij belangrijk. Als je zelf de hele dag in een auto zou rijden, zou je het toch ook fijn vinden dat er airco en enige luxe aanwezig is.

Uitdaging nu is alle verbruikte energie zelf op te wekken. We willen graag zelfvoorzienend worden waarbij we met zonnepanelen onze eigen energiebehoefte opwekken. In januari 2016 gaan we dit ook realiseren. We hebben onze auto’s voorzien van intelligente software waarbij wij een besparing van 15% op de verbruikte brandstof verwachten. Wij willen hierbij ook de medewerkers betrekken door een scherm in de ontvangsthal te plaatsen waar we de verbruiksprestaties van de koeriers zichtbaar maken. Wij verwachten met dit project ongeveer 700 euro aan diesel per maand te besparen.

depostbode 1

De prioriteiten die depostBode stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  2. Open en transparant
  3. Lokaal betrokken en stakeholders
  4. Visie en toekomstbestendigheid
  5. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  6. Energie en milieu impact

Implementatie

We zijn gestart met het op orde hebben van het primaire proces. Het is belangrijk de post goed te bezorgen. De start was heel sociaal. Daarna hebben wij met de verhuizing naar een professioneel pand en nieuwe auto’s de processen verder kunnen optimaliseren. We zijn er ons steeds bewuster geworden dat keuzes invloed hebben op mens, energie, milieu en de winst. We zijn steeds verder gegaan met het maken van afwegingen.

depostbode 3

Wij denken dat de basis hoe we met medewerkers samenwerken het succes van depostBode maakt. Het is dus belangrijk hiermee door te gaan. Wij willen onze klanten ontzorgen in plaats van eisen te stellen. We proberen net die extra stap te zetten door flexibel om te gaan met klantwensen.

Als meest inspirerend voorbeeld noemt Hans van der Lee dat de tekstschrijver van depostBode, Jaap Janssen Steenberg, aangaf aan dat wij geen MVO doen, maar MVO zijn. Dit geeft aan hoe depostBode aan het ondernemen is.

Als tips voor andere bedrijven noemt Hans van der Lee:
Als je succesvol wilt starten met het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, doe dat dan niet alleen vanuit financieel oogpunt. Het is belangrijk aandacht te geven en de medewerker te leren en te laten zien wat hij/zij wel kan. Zet je vooroordelen aan de kant en kijk wat mensen wel kunnen. Een voorbeeld is de autistische dove postsorteerder die super nauwkeuring en zonder afgeleid te worden zijn werk doet. Deze persoon heeft geen achterstand, maar juist een voorsprong.

depostbode 4

Resultaat

We zijn begonnen met besparingen vanuit de visie zaken zo goed mogelijk in te richten, nu komt het commercieel ook nog eens goed uit. We hebben een betere werkomgeving, en een lagere energierekening. We hebben meer klanten, omdat klanten bewust voor ons kiezen door ons goede verhaal. We werken iedere dag samen aan waarde, voor mens, milieu en commercieel.

Het resultaat wat het meeste spreekt en waar we echt iets kunnen betekenen voor de maatschappij, is de groei van onze medewerkers tot volwaardig participerende werkenden.