Uitgebreid Dossier FiTNEZZplaza en TALENTplaza

“In ons vak, waarin we mensen vitaal en talentbewust maken, is duurzaamheid heel belangrijk. Duurzaam uitstromen naar werk is hiervan een voorbeeld”

– Milton van Haren

Verhaal Milton van Haren – FiTNEZZplaza en TALENTplaza

Doel

Het doel van duurzaam ontwikkelen is voor ons: baanbrekend zijn in de fitnessbranche. De fitnessbranche is toe aan fitness 2.0. Wij helpen met TALENTplaza daarnaast mensen aan passend werk en duurzaam inzetbaar te blijven. Alles wat FiTNEZZplaza doet draagt bij aan vitaliteit, gezondheid en kwaliteit van leven. Voor nu en voor later. Om vitaal te zijn is het belangrijk om te bewegen. Veel mensen vinden het lastig naar de sportschool te gaan, ook al zijn ze bewust van de positieve effecten op hun gezondheid. Het is daarom onze uitdaging om sporten leuker, makkelijker en effectiever te maken. Wij bieden voor iedereen de mogelijkheid om, laagdrempelig, effectief en efficiënt, sport in te zetten om vitaler te worden.

Het is voor mij persoonlijk belangrijk dat ik, als ik oud ben en ik terugkijk op mijn leven, wezenlijk heb kunnen bijdragen aan het vitaler maken van mensen. De kroon op mijn werk, zou zijn dat ik heel veel mensen heb kunnen begeleiden naar een fijne werkplek, gebaseerd op talent en vitaliteit. Daarom werken we hard om voor onze klanten en vooral de speciale doelgroepen; sport, talentmanagement en leerwerkplekken te organiseren.fitnezzplaza 3

Definitie

Duurzame ontwikkeling is blijven zoeken naar mogelijkheden, kansen en verbindingen met andere mensen en partijen.  Het vraagt om een holistische benadering. Het begint altijd bij een wens / een droom. Voor ons is dat de droom om mensen te helpen met een vitaal leven. Daarnaast proberen we onze impact op het milieu te beperken. Kleine maar effectieve stapjes.

Strategie

Ons doel is mensen vitaal en gezond te laten leven. Het middel is meer mensen aan het sporten te krijgen. FiTNEZZplaza is een manier om impact te hebben op vitaliteit en gezondheid van mensen. In TALENTplaza gebruiken we sport om mensen vitaal te krijgen, zodat ze vervolgens weer klaar zijn om in de maatschappij te participeren. Alles wat TALENTplaza en FiTNEZZplaza doen heeft hiermee te maken.

Daarnaast is het belangrijk bedrijfsmatig voldoende geld te verdienen om groei van aanbod zo groot mogelijk te maken. Hoe groter het aanbod, hoe groter de kans dat mensen gaan sporten. We streven naar samenwerking met zoveel mogelijk partijen om sport te faciliteren voor iedereen, dus ook voor specifieke groepen. Wij werken jaarlijks met 6-7 stagiaires, die we selecteren opdat ze bij de visie van het bedrijf passen en serieus willen leren hoe je mensen kunt helpen bij gezond leven en sporten.

Fittnezzplaza

De prioriteiten die FiTNEZZplaza stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 3. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 4. Lokaal betrokken en stakeholders
 5. Open en transparant
 6. Energie en milieu impact

Implementatie

We zijn gestart vanuit een visie. Vervolgens hebben we bepaald welke kennis we in huis moeten hebben voor succes. We zijn gaan samenwerken met andere partijen om onze toegevoegde waarde naar de klant te vergroten. Samen met die ondernemende andere partijen, in-house zelfstandige professionals en kleine bedrijven, proberen we van ons concept een ‘one shopping concept’ te maken op het gebied van vitaliteit en talentmanagement.

Enkele voorbeelden van samenwerking:

 • Binnen FiTNEZZplaza is een praktijk van fysiotherapeuten actief; een groep met reumapatiënten werkt in groepslessen met een instructeur en een fysiotherapeut aan hun vitaliteit.
 • Samen met Maarten van Driel van Van Driel Vervoersservice zijn bewoners van verzorgingstehuizen uitgenodigd voor een middagje uit. Wij bieden hen binnen FiTNEZZplaza een actief programma aan.
 • Veel verenigingen hebben moeite met het behouden van leden. Wij willen met diverse partijen samenwerken. Met de hockeyclub MHC en met het Golfbad zijn meer jarige afspraken gemaakt. Leden van de tennisvereniging BreakPoint kunnen bij FiTNEZZplaza gaan squashen en onze leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de verenigingen. Leden van de sportschool kunnen “leuker” sporten buiten de deur en leden van sport verenigingen kunnen werken aan cardio en krachttraining. De periodieke gezondheidschecks en feedback van de PersonalCoach maakt sporten beter, veiliger en gezonder.

Met TALENTplaza zetten we in op duurzame ontwikkeling van de vitaliteit van mensen in relatie tot de arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid, om werk te behouden of werk te krijgen.

fitnezzplaza 1

Ook algemene ontwikkeling en de zin van het leven nemen we mee in onze visie op vitaliteit. We organiseren activiteiten die niet direct met sport te maken hebben, zoals in 2015 een reis naar Auschwitz. Een jaarlijks terugkerende indrukwekkende reis met veel impact.

Op het gebied van onze milieu impact zijn we bezig met het vervangen van de verlichting naar ledverlichting en is een plan opgesteld voor zonnepanelen en zonnecollectoren. Er wordt begin 2016 weer een energiescan gedaan, die de eerste energie verbeteringen moeten laten zien.

Als meest inspirerende voorbeeld noemt Milton van Haren de deelname van FiTNEZZplaza in het maatjesproject van ‘Het honk’:

Het honk is een plek voor jongeren die weinig mogelijkheden meer hebben omdat ze op het werk, op school en thuis niet meer ‘welkom’ zijn. We starten met het faciliteren van een maatje en een sportcoach. Vervolgens gaan de jongeren een traject in met workshops door een talentcoach en maken ze een talententest TMA. Vanuit de basis van sport en talentontwikkeling en een leer/werkplek kan door middel van een leerwerkplek en daarna via een uitzendbureau, de jongere uiteindelijk een baangarantie krijgen. Een lang en lastig traject, maar het is de inspanning meer dan waard als je een van de jongeren al 3 maanden aan het werk ziet.

Als tips voor andere bedrijven noemt Milton:

 • Geef duurzame ontwikkeling een plek in je visie en strategie.
 • Toets of de dingen die je doet bestendig zijn, dat ze ook morgen nog waardevol zijn.
 • Zet stap voor stap, maar blijf stappen zetten gericht op blijvende impact morgen.
 • Blijf praten, mogelijkheden verkennen en verbinden. Alleen dan komen ook interessante kansen voorbij.
 • Vraag je elke dag af wat heb ik goed gedaan en wat kon beter. Maak van een volgende dag een betere dan die van gisteren.

Resultaat

Het resultaat dat we tot nu toe bereikt hebben, is dat méér mensen vitaal zijn. Wij hebben veel verbindingen met de omgeving, dit geeft betrokkenheid. We zien het plezier en de dankbaarheid van mensen, zoals de ouderen die de activiteitenmiddag bij ons hadden. Ook daar doe je het voor.

Voor ons, Corina en mij, is FiTNEZZplaza een manier om impact te hebben op de vitaliteit en gezondheid van mensen. Alles wat we doen heeft hiermee te maken. Wij willen een minimale impact hebben op het milieu, maximale impact op gebied van vitaliteit van mensen en voldoende geld verdienen om te investeren in groei in het voordeel van ieder mens.