Uitgebreid dossier Hanenberg Wegenbouw

“Als je enige toekomstvisie hebt, hoort daar altijd een portie duurzaamheid in, in welke vorm dan ook”

– John van den Hanenberg

Verhaal van John van den Hanenberg – Hanenberg Wegenbouw

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling is voor ons: een beter bedrijf worden. Wij streven ernaar het beste bedrijf te zijn, het beste te zijn in wat we doen. Met goede vakmensen, met een eerlijk verhaal en met een goed gevoel werken aan projecten die aansluiten bij wat klanten willen.

Door een goed verhaal, een goed gevoel en daadwerkelijk meerwaarde te leveren, worden onze klanten onze ambassadeurs.

Definitie

Duurzaam ontwikkelen gaat om het welzijn van mensen (veiligheid, gezondheid en plezier), de impact op het milieu (hergebruik, cradle2cradle en verspilling tegengaan) en een lange termijn focus (bestaansrecht, duurzame relaties en investeren in de toekomst).

van den Hanenberg Wegenbouw 1

Strategie

Duurzame ontwikkeling is voor ons heel belangrijk, maar geen agendapunt op zich. We maken bewust keuzes, waarbij we breed kijken, op de lange termijn. Het is belangrijk om een visie te hebben.

Door alleen dingen te doen waar we achter staan, gaat duurzame ontwikkeling vanzelf. Dan zijn veranderingen nog wel lastig, maar investeren in de toekomst loont op de lange termijn.

De prioriteiten die Van den Hanenberg stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Visie en toekomstbestendigheid
  2. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  3. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  4. Open en transparant
  5. Lokaal betrokken en stakeholders
  6. Energie en milieu impact

Hanenberg-wegenbouw 2

Implementatie

Wij vinden communicatie, goede samenwerking en plezier in het werk belangrijk. Dat vormt de basis voor alle dingen die wij doen.

We willen ook meer gaan doen met social return. We zetten nu al mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in bij projecten. We bieden ze nuttig werk en proberen ze iets te leren. Hier willen we méér mee gaan doen. Mensen opleiden en trainen voor het werk in de wegenbouw. Duurzame social return dus.

Op het gebied van milieu hebben we uitgezocht wat er in onze materialen zit en wat dus de kwaliteit ervan is. Daarom zijn wij een van de eerste wegenbouwbedrijven die KOMO gecertificeerd wordt.

We blijven zoeken naar mogelijkheden om ons bedrijf te verbeteren. Onder andere nog beter worden in de omgang met klanten, flexibiliteit en kwaliteit. Verspilling (en daarmee kosten) wordt hiermee voorkomen.

Het meest inspirerend voorbeeld heeft ook direct invloed op het welzijn van onze mensen. Op het gebied van het welzijn van mensen (veiligheid, gezondheid en plezier), hebben we mogelijkheden gezocht om het werk minder zwaar te maken. Er is geïnvesteerd in machinaal bestraten. We zijn daar nu een van de koplopers in. De ontwikkeling van een lichtgewicht betonband is helaas blijven hangen omdat er geen mogelijkheid was dit op grote schaal te produceren. Maar het is wel een voorbeeld van onze inzet voor verbetering. Duurzame productinnovatie zorgt voor een duidelijke win/win.

De tips die John aan andere bedrijven geeft:

  • Als team bereik je meer dan alleen. En dat team kun je niet kopen, het is een ontwikkel proces.
  • Als je het meent, gaat duurzaamheid vanzelf.
  • Leer je medewerkers en klanten kennen.
  • Probeer alles wat je doet slimmer én beter te doen, dan ben je duurzaam aan het ontwikkelen.

Resultaat

Met de maatregelen die we genomen hebben om het werk lichter te maken, hebben we niet alleen de ruggen van onze medewerkers gespaard (en arbeidsongeschiktheid voorkomen), maar ook efficiënter gewerkt en kosten bespaard.

Door onze flexibiliteit, openheid en eerlijkheid zijn we klantgerichter geworden en hebben we duurzame relaties opgebouwd met klanten die de meerwaarde zien van een goede samenwerking.

Hanenberg Wegenbouw 1

 

Duurzame ambitie voor 2015:

Ons bedrijf nog meer als hoogwaardige, kwalitatieve speler (dienstverlener, ontzorger) op de kaart zetten. Daarbij staan de mens en het plezier hoog in het vaandel. Mijn gevoel zegt dat, als je dit doorzet, je de meest duurzame beslissingen neemt. Dit rendeert naar de toekomst en niet altijd op korte termijn.