Uitgebreid dossier Hendriks Bouw en Ontwikkeling

 “Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden”

 – Paul Jansen

Toekomstbestendig ondernemen is voor ons de manier om ons bedrijf succesvol te maken en te houden. Het gaat niet langer meer om ‘bouwen’ sec, maar om het júiste te bouwen. Het dient een behoefte te vervullen. Wij willen onze kennis en kunde omzetten in winstgevende oplossingen voor onze partners en aanwezig zijn daar waar de actie, het geld en de waardecreatie zijn.

Verhaal Paul Jansen – Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Doel

Het doel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling is continuïteit. Continuïteit, die al 93 jaar geborgd wordt door te blijven ontwikkelen.

Definitie

Duurzame ontwikkeling heeft voor ons alles te maken met de continuïteit van het bedrijf. Duurzame ontwikkeling door middel van:

 • de juiste inzet van medewerkers (de mens); door BIM, Lean en andere werkvormen is het voor Hendriks Bouw & Ontwikkeling steeds belangrijker om goed opgeleide mensen in huis te hebben. We leveren steeds vaker diensten in combinatie met producten.
 • toegevoegde waarde; In de gehele levenscyclus ervaren klanten de meerwaarde van een goed gebouw, dat gebouwd is voor de toekomst. Hendriks Bouw & Ontwikkeling heeft deze facetten in eigen beheer en borgt zo de kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus.

Hendriks bouw

Duurzaam ontwikkelen is voor ons: met goede mensen toegevoegde waarde leveren in de gehele levenscyclus van vastgoed.

Strategie

Voor duurzame ontwikkeling, en daarmee continuïteit, kiest Hendriks Bouw en Ontwikkeling ervoor het adaptief vermogen te vergroten door nauw samen te werken met partners binnen Dome X. Door het adaptief vermogen collectief te borgen kun je sneller anticiperen op de veranderende markt. Hiervoor moet je  elkaars toegevoegde waarde kennen, samenwerken vanuit vertrouwen en open en transparant zijn. De basis is altijd goed opgeleid en betrokken personeel.

Hendriks bouw en ontwikkeling 1

De prioriteiten die Hendriks Bouw & Ontwikkeling stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 2. Visie en toekomstbestendigheid
 3. Open en transparant
 4. Energie en milieu impact
 5. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 6. Lokaal betrokken en stakeholders

Implementatie

De stappen die Hendriks Bouw & Ontwikkeling al heeft gezet in het kader van Duurzame ontwikkeling:

 • Dome X: samenwerken en verbinden
 • Een platte, informele organisatie met goede mensen
 • Actief opleiden van mensen

Paul Jansen geeft een voorbeeld van het grote adaptief vermogen dat is ontstaan door te zorgen voor goede mensen in de organisatie:

Een van de BIM-koplopers intern, die een echte kartrekker was en zijn collega’s veel geleerd had, ging weg. Dit was een grote uitdaging voor ons, maar wat bleek: toen deze persoon wegging stonden er verschillende personen op die altijd in de schaduw waren gebleven maar zichzelf actief hadden ontwikkeld. Nu zijn er meerdere “BIM experts” en is het totale bedrijf naar een hoger niveau gebracht.Hendriks bouw en ontwikkeling 4

Als tips voor andere bedrijven noemt Paul Jansen:

 1. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot je door kennis te delen en medewerkers opleidingsmogelijkheden te bieden. Bij Hendriks Bouw & Ontwikkeling doen wij dit in klankbordgroepen en met sessies waarin vaardigheden/competenties worden verbeterd.

 1. Actief zijn in de markt

Zorg dat je actief bent in de markt. Niet alleen op het gebied van sales maar juist ook op het gebied van marktontwikkeling. Weet wat er speelt bij je klanten en doelgroepen.

 1. Platte toegankelijke organisatie

Een platte organisatie is de basis voor onze flexibiliteit. Andere zaken zoals:  samen lunchen, geen eigen kantoren voor de directie en de vrijdagmiddagborrel zorgen voor meer verbindingen en een grotere toegankelijkheid.Hendriks bouw en ontwikkeling 3

De stappen die wij gezet hebben in het kader van Duurzame Ontwikkeling zijn:
– samenwerking met partners, onder andere in Dome-X
– een platte (flexibele) organisatie realiseren met de juiste, goed opgeleide medewerkers
– toegevoegde waarde leveren in de gehele levenscyclus van een gebouw

Hendriks bouw en ontwikkeling 2

Resultaat

Het resultaat van duurzame ontwikkeling is een gezond bedrijf dat al 93 jaar bestaat. Een positief resultaat is ook dat we in 2015 tientallen goede mensen hebben kunnen aantrekken die de basis vormen voor toekomstige groei. We gaan door met flexibel ondernemen, continu te verbeteren en lange termijn waarde te verkiezen boven korte termijn winsten. Uiteraard dient er een goede balans tussen de korte en lange termijn doelen te zijn.

 

Duurzame ambitie voor 2015

Onze strategie is erop gericht het adaptief vermogen te vergroten,  door nauw samen te werken met partners binnen Dome X. Door het adaptief vermogen collectief te borgen kun je sneller anticiperen op de veranderende markt. Hiervoor moet je elkaars toegevoegde waarde kennen en samenwerken vanuit vertrouwen; open en transparant zijn. Essentieel daarbij zijn goed opgeleid en betrokken personeel.