Uitgebreid dossier Heurkens & Van Veluw Metaal

“Wij dragen ons steentje bij om verspilling tegen te gaan”

– Manfred van Kalkeren

Verhaal Manfred van Kalkeren – Heurkens & Van Veluw

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling is voor Heurkens & Van Veluw: iets betekenen voor de omgeving. Zowel op economisch vlak voor de klanten, als op het gebied van milieu impact en op het gebied van opleiding van mensen voor de metaalbranche. Wij proberen een positief effect te hebben om milieu en mens in onze omgeving.

Het doel voor de komende jaren is ons adaptief vermogen vergroten door snellere leveringen mogelijk te maken. Dit kan alleen door meer te automatiseren en door goed personeel dat in teams de verantwoordelijkheid neemt.

Definitie

Duurzaam betekent voor ons dat je iets maakt of doet dat een bijdrage levert aan de omgeving. De omgeving is de directe leefomgeving, personeel, klanten en leveranciers maar ook goede doelen zoals War Child en de lokale voetbalclub.

Daarnaast:

 • Voorkomen van onnodige productie; wij proberen alleen producten te maken die nodig zijn. Hierdoor hebben we al 900.000 euro aan onderhanden werk kunnen verminderen de afgelopen jaren (van 1.3 miljoen naar 400.000 euro onderhanden werk).
 • Het tegengaan van verspilling door de processen beter in te richten, ook in de keten.

heurkens_intro

Strategie

Duurzame ontwikkeling zorgt voor de gunfactor. Naast levertijd, leverbetrouwbaarheid, prijs en kwaliteit is de gunfactor belangrijk. Wij werken langdurig samen met onze toeleveranciers en klanten, en ze waarderen onze bijdrage en effort hierin.

Door middel van open samenwerking in de keten (ketenintegratie) en kleinere badges verminderen wij onze transportbewegingen en hebben we een flexibele organisatie. Procesverbeteringen leiden tot minder voorraad, snellere leveringen en minder verspilling.

Bij herinvesteringen nemen wij niet de investering als maatstaaf maar de total cost of ownership (TCO).

Er zijn nog veel dingen waar we mee aan de slag willen, zoals Cradle2Cradle verder implementeren en mogelijk maken voor onze klanten. Ook willen we op het gebied van afval in de keten samenwerken en daarmee lege transportkilometers vermijden.

De prioriteiten die Heurkens & Van Veluw stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 3. Open en transparant
 4. Lokaal betrokken en stakeholders
 5. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 6. Energie en milieu impact

1 tot en met 4 leidt uiteindelijk in stappen op de punten 5 en 6.

 heurkens

Implementatie

De stappen die Heurkens & Van Veluw al gezet heeft in het kader van Duurzame ontwikkeling:

 • Een nieuwe energiezuinige fabriek waar de warmte van de machines wordt gebruikt voor verwarming van het pand.
 • Verbetering van de inzetbaarheid van medewerkers door het werken in teams; in plaats van functies hebben we teams, met taken en verantwoordelijkheden per team. Medewerkers zijn hierdoor inzetbaar op meerdere werkzaamheden.
 • Wij geven jonge mensen de kans om bij ons te leren en te werken. Ook mensen met een beperking zijn bij ons welkom. We zijn een erkend leerbedrijf.
 • We hebben de interne processen verbeterd om verspilling tegen te gaan.

Een voorbeeld van het tegengaan van onnodige productie en verbeterende inzetbaarheid noemt Manfred het QRM (Quick response manufacturing) project. Door het multidisciplinair werken in teams, is de flexibiliteit toegenomen, zijn de doorlooptijden met 50% verminderd en het onderhanden werk afgenomen tot 400.000 euro. Het resultaat was kwaliteit door flexibiliteit.

Als tips voor andere bedrijven noemt geeft Manfred:

 • Zorg dat je een flexibel en wendbaar bedrijf wordt. Levertijden van enkele weken zijn niet meer van deze tijd.
 • De zachte kant van proces is heel belangrijk. Het is belangrijk mensen mee te krijgen, te laten zien dat de manier van werken verbetert door het werken in teams. Belangrijk is hierbij de noodzaak en urgentie duidelijk te maken.
 • Personeel is belangrijkste, zonder goed personeel kom je niet vooruit. Blijf dus altijd investeren in opleiding van personeel, jonge mensen en studenten.

Resultaat

Als gevolg van onze inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben we het volgende bereikt:

 • Korte doorlooptijd en snelle leveringen.
 • Lage investering in onderhanden werk.
 • Goed personeel
 • Kwaliteit van dienstverlening groeit

Het resultaat is dat de continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd en dat we in “crisistijd” zijn gegroeid van 9 naar 15 miljoen euro omzet.

Heurkens en van veluw 2

 

Duurzame ambitie voor 2015:

Heurkens & van Veluw vindt duurzaam ondernemen essentieel. Wij dragen ons steentje bij door onder andere papierloos te produceren, warmte terugwinning en gebruik van groene stroom. Ook steunen wij initiatieven die kinderen en ouderen een positieve toekomst bieden zoals Warchild (kinderen in oorlogsgebieden) en Oldstars bij FC Oss (ouderen in beweging) en een organisatie in Oss die minder valide leerlingen vervoert.

Wij zijn lid van Metaalkracht Oss, een platform van Osse Metaalbedrijven met als doel de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren.