Uitgebreid dossier IBN

“Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen”

– Leonard Steetsel

Verhaal Leonard Steetsel – IBN

Doel

IBN is een Social Enterprise. We streven primair een sociaal doel na met een duurzaam verdienmodel. Het rendement  herinvesteren we terug in het bedrijf, onze medewerkers en in de lokale gemeenschap. We zetten maatschappelijke problemen om in kansen en zien het streven naar maatschappelijk rendement niet als een bijzaak, maar als het kloppend hart van ons bedrijf.

Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. IBN Arbeidsintegratie biedt partijen in de regio de kans om zich op het ecologische deel te richten, door invulling van het economische en sociale belang met de gedetacheerde medewerkers van IBN.

Door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden, krijgen zij kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij door middel van werk. Mogelijkheden waarbij we zowel de medewerkers kansen bieden, maar ook werkgevers ontzorgen in hun sociale doelstellingen. Immers door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te detacheren, nemen wij de werkgeversrisico’s voor onze rekening waarbij het werk bij organisaties wel wordt gerealiseerd. Dat noemen wij Risicoloos Sociaal Ondernemen voor ondernemers die zich richten op duurzame ontwikkeling.

Definitie

Voor IBN is de definitie van duurzame ontwikkeling: mensen door middel van werk laten participeren op een duurzame manier.

IBN

Strategie

IBN is een Social Enterprise met een duidelijke strategie gericht op ondernemen. Er zijn 3800 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij of via IBN aan het werk, 1000 hiervan werken in Oss en omgeving.4148 Leonard Steetsel

In totaal bieden we werkgelegenheid aan 4200 mensen (kader en gesubsidieerd). Al deze medewerkers delen mee in de winst van de organisatie. De winst gaat naar gemeenten (50%), een deel naar het Innovatie- en acquisitiefonds (25%) en naar het personeelsfonds (25%). Uit dit personeelsfonds worden extra activiteiten voor medewerkers betaald zoals schuldhulpverlening, het verminderen van laaggeletterdheid, het volgen van opleidingen & trainingen en het stimuleren van een gezonde levensstijl, maar ook door ze de mogelijkheid te geven om te gaan sporten, of een bibliotheek abonnement af te sluiten.

Meer werkgelegenheid
Wij willen de komende jaren, tot 2020, 1000 extra mensen extra aan het werk krijgen op diverse werkgebieden zoals magazijnmedewerker, logistiek medewerker, conciërge, assistent in de bouw, maar ook in productiewerk of als secretaresse. De mogelijke functies zijn eindeloos en dit kan in elke branche.

Om mensen op een duurzame manier te laten participeren, zijn we altijd op zoek naar partners met nuttig en volwaardig werk voor onze mensen. Waarbij wij er voor zorgen dat dit risicoloos kan. Door de nieuwe participatiewet is het aantal mensen dat via IBN kan gaan werken nog groter geworden.

Sociaal onderneemt zorgt voor winst
Opdrachtgevers kunnen de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt niet alleen gebruiken voor het positieve imago van het bedrijf, maar ook om concrete opdrachten binnen te halen. Steeds vaker is een Social Return paragraaf opgenomen bij een aanbesteding of bij het binnenhalen van een opdracht. Door middel van een PSO-certificering  (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) laat je zien dat je sociaal onderneemt. IBN zorgt voor de mensen die het werk verrichten én ondersteunt werkgevers bij het behalen van de PSO certificering.

De  prioriteiten die IBN stelt aan duurzaam ondernemen:RSO logo los_200px

  1. Open en transparant
  2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  3. Lokaal betrokken en stakeholders
  4. Visie en toekomstbestendigheid
  5. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  6. Energie en milieu impact

Implementatie

Ruim 750 werkgevers in de regio laten dagelijks al zien dat zij aan de slag zijn gegaan met sociaal ondernemen, door medewerkers via IBN in te lenen. Daarnaast laat IBN duurzame ontwikkelingen zien in het ondernemerschap door zelf ontwikkelingen ter hand te nemen en door als partner mee te denken en te anticiperen in ondernemingen. Een mooi voorbeeld hierbij is onze eigen Kwekerij. Het grootste stekbedrijf van Nederland met klanten uit heel Europa, Rusland en Japan. Zij hebben een onkruidbestrijdingsafdeling die werkt zonder toevoeging van gifstoffen.

Als inspirerende voorbeelden noemt Leonard Steetsel:
Maar ook de intensieve samenwerking met depostBode waar ruim 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dagelijks voor de post in de regio zorgen. Of de productieprocessen die worden overgenomen voor nationale en internationale klanten zoals design lampen die worden gemaakt van gerecycled golfkarton.

Daarnaast staan we voor de ontwikkeling van onze mensen. Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben problemen met rekenen, schrijven of lezen. Dit komt voor op alle niveaus. Dat willen we verminderen. We zijn dan ook zeer actief op het gebied van laaggeletterdheid. Met een basistraining, bewustzijn en openheid zie je dat laaggeletterdheid wordt verminderd. Wij bieden onze medewerkers een dergelijk programma. Het is mooi om terug te horen dat iemand zijn kleinkind kan voorlezen of zijn werk beter kan doen omdat hij de werkinstructie nu wel kan lezen, iets wat hij daarvoor niet kon.

Als tip voor andere bedrijven geeft Leonard Steetsel:

  • Niet denken, maar doen!
  • Zet die eerste stap, neem die eerste persoon aan, liefst natuurlijk van IBN.
  • Vraag specialisten om hulp. Alle kennis en ervaring is reeds aanwezig.

Resultaat

Als Social Enterprise maken we maatschappelijk rendement en hebben we voor 4200 mensen een baan gecreëerd. Maar veel interessanter is nog dat het gevoel van eigenwaarde van de mensen die in de ‘kaartenbak’ zaten en die nu een jaar bij ons werken. Deze is van een 6 naar een 7 gestegen. Participatie is belangrijk en zorgt voor een gezondere maatschappij.

Het resultaat voor de mensen die bij IBN werken is dat ze zich goed voelen, door volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Voor IBN levert dit loyale, betrokken en gemotiveerde medewerkers op.”

Daarnaast heeft IBN begin maart 2016 officieel het duurzaamste productiebedrijf van Oss geopend. Lees meer: http://www.d-tv.nl/index.php/nieuws/23775-opening-nieuw-ibn-pandvideo.html

IBNArbeidsintegratie 2

Ambitie voor 2015:

Door meer dan 1.000 medewerkers uit Oss, met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk te bieden, krijgen zij kans op een volwaardige deelname aan de maatschappij door middel van werk. Daarnaast streeft IBN er naar om haar nieuwe locatie aan de Industrielaan 63 het meest duurzame productiepand te laten zijn in Oss.