Uitgebreid dossier Kaal Masten

“Alleen degenen die duurzaam gaan ondernemen hebben toekomst”

– Jos van den Hurk

Verhaal Jos van de Hurk – Kaal Masten

Doel

Kaal Masten wil met duurzame ontwikkeling invulling geven aan de ambitie van de klant. Duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker voor de overheid. Deze overheid herinnert ons aan het belang van duurzame ontwikkeling. Kaal Masten bestaat al bijna 70 jaar en slaagt erin door zich te richten op de toekomst, met duurzaam produceren en met duurzame producten, de meest innovatieve mastenfabriek te blijven.

DefinitieJos van den Hurk

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met duurzaam ondernemen. Aan de ene kant de wijze van produceren en aan de andere kant het product. Duurzaam produceren van duurzame producten, rekening houdend met de impact op milieu, energie en mens en het bestaansrecht van de onderneming.

Strategie

De keuze voor het duurzaam produceren van duurzame producten betekent voor Kaal Masten:

Producten duurzamer maken door ze beter af te stemmen op de gebruiksdoelen van de klant. We maken de gebruiksduur van de masten zo lang mogelijk. Wij produceren nu masten die geen 7 jaar, maar 30 jaar zonder onderhoud kunnen. Dit zorgt voor minder kosten, minder schilderwerk en een mooier product. Dit heeft natuurlijk ook effecten op milieu en veiligheid van personeel. Daarnaast gebruiken we minder materiaal met behoud van kwaliteit. Kaal Masten werkt zonder betonnen funderingen. Beton is aan het einde van de levensduur namelijk afval en staal kan geheel worden gerecycled.

Produceren volgens de meest economische, efficiënte, methode. Dit heeft te maken met inkoop (materiaal), met een efficiënt productieproces (LED, robotisering) en afval (resten coating intern recyclen). In het productieproces zijn mensen belangrijk. Wij plaatsen de masten met eigen mensen. Door samenwerking bereik je samen het beste resultaat; hierin bepaalt niet de sterkste, maar de zwakste schakel de kracht van het bedrijf. Ontwikkeling van medewerkers is hierbij het allerbelangrijkste. Door op meerdere plekken inzetbaar te zijn, bereik je duurzame inzetbaarheid. Dit is goed voor het bedrijf en ook voor de positie van de medewerker.

Ook is het belangrijk mensen bewust te maken van hun rol. Liefst op een leuke en positieve manier: “Doe de deur maar dicht, want buiten krijgen we het nooit warm.”

De prioriteiten die Kaal Masten stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Energie en milieu impact
 3. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 4. Lokaal betrokken en stakeholders
 5. Open en transparant
 6. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie

Maar eigenlijk is alles belangrijk.

Kaal Masten logo

Implementatie

10 Jaar geleden zijn we begonnen met duurzaamheid. Intussen is er veel veranderd. In het begin was duurzaamheid iets wat je erbij deed. Nu heeft het te maken met het bestaansrecht van je bedrijf.

Op het gebied van produceren streven we nog naar het volledig robotiseren van de zwaardere taken, zoals die van lasser. Kennis en controle van de mens wordt nog steeds gebruikt, maar zó dat medewerkers langer inzetbaar zijn en veiliger kunnen werken.

Kaal masten duurzaamHet meest inspirerende voorbeeld van onze ontwikkeling is de stand alone solar mast. Het heeft 7 jaar ontwikkeling gekost om deze mast te maken. Er hoeven geen leidingen en kabels meer gelegd te worden en de masten verbruiken geen energie. Een andere innovatie, klaar voor de markt, zijn masten die fijnstof opvangen en er grofstof van maken die niet schadelijk is voor mensen. Dit is de toekomst en deze ontwikkelingen zullen  de continuïteit van ons bedrijf voor de komende jaren borgen.

Als tips voor andere bedrijven noemt Jos van den Hurk:

Duurzame ontwikkeling is een proces; een proces waarin je je continue moet afvragen

 • Wat wil je in de toekomst/ wie wil je in de toekomst zijn?
 • Wat heb ik daarvoor nodig / wat moet ik doen om daar te komen?
 • Vervolgens je stap voor stap in die richting bewegen. Dit proces blijft continue doorgaan. Het draait hierbij om de prioriteiten die je stelt en de keuzes die je maakt.

Resultaat

Kaal Masten heeft met het proces van duurzame ontwikkeling bereikt dat het een aantrekkelijk bedrijf is en blijft. Een bedrijf dat concurreert op toegevoegde waarde en niet op prijs. Deze toegevoegde waarde bestaat uit:

 • keer op keer een hogere kwaliteit willen leveren,
 • focus op innovatie en
 • de persoonlijke groei van medewerkers.

Kaal Masten wordt door de markt gekoppeld aan innovatie en duurzaamheid. Dit is een langdurig proces geweest, maar nu kunnen we daar de vruchten van plukken.

 

Duurzame ambitie voor 2015:

Doorgaan op de ingeslagen weg van duurzaam produceren; duurzame producten op de markt brengen. Dat zijn de twee pijlers van duurzaamheid, als onderdeel van MVO en circulaire economie. Naast zorg voor een juiste inzet van mensen willen we energie en materialen beperken. Daarbij willen we afval zoveel mogelijk beperken en terugbrengen als bruikbaar materiaal. Het doel is een circulaire economie. Kaal Masten brengt standalone verlichtingsmasten op de markt, die níet aangesloten zijn op het energienetwerk. Na de technische levensduur zijn deze volledig her te gebruiken.

[slideshare id=57916308&doc=ppnederlands-kopietbveventduurzameproductinnovatie-160205103738]