Uitgebreid Dossier Kadans Vastgoed

“Het leveren van een blijvende bijdrage aan people en planet. Hierbij is profit geen doel maar middel”

– Wim Boers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt structureel onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Kadans.

Verhaal Wim Boers – Kadans Vastgoed

Doel

Kadans ontwikkelt voor huurders op maat gesneden duurzame gebouwen. Deze gebouwen worden vervolgens ondergebracht in eigen beleggingsfondsen. Het doel van duurzame ontwikkeling hierbij is optimalisatie van waarde voor alle betrokkenen: door middel van continuïteit en een aantrekkelijk verdienmodel. Geld is geen doel maar een middel om te gaan waar je wilt komen. Het gaat om “The power of partnership”.

Definitie

Duurzame ontwikkeling betekent voor Kadans het creëren van blijvende meerwaarde voor de klant, door de laagste ‘total cost of ownership’ (TCO) en de hoogste ‘total value of ownership’ (TVO) in de markt.

De total cost of ownership omvat alle kosten voor een fijne plek om te werken, met inbegrip van oplossingen op het gebied van energie en milieu. De total value of ownership is de waarde die huurders ervaren in de periode dat ze in door Kadans ontwikkelde vastgoed verblijven.

Kadans vastgoed

Strategie

Kadans creëert meerwaarde voor de klant door de wijze waarop de huisvesting wordt ontwikkeld, door verbindingen te leggen tussen huurders en door kennisdeling te faciliteren. Een pand moet passen bij de lange termijn wensen van de huurder. Alleen dan creëer je blijvende meerwaarde en een duurzame relatie.

Dit heeft natuurlijk met de kosten (TCO) te maken, maar zeker ook met andere zaken. Een voorbeeld hiervan is de flexibiliteit: de gebouwen worden altijd zo gebouwd dat ze ook gemakkelijk aan andere partijen te verhuren zijn. Daarnaast biedt Kadans als extra waarde een community van huurders die is verbonden met kennisinstituten op campussen.

De prioriteit die Kadans stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

  1. Visie en toekomstbestendigheid
  2. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  3. Open en transparant
  4. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  5. Lokaal betrokken en stakeholders
  6. Energie en milieu impact

Kadans vastgoed logo

Implementatie

Kadans is begonnen met het verbeteren van haar primaire proces. De total cost of ownership van huisvesting is daardoor gedaald, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen. In de gebouwen die Kadans ontwikkelt wordt altijd rekening gehouden met het milieu, maar ook met de mens. Kadans ontwikkelt fijne, veilige plekken om te werken.

Daarna bleven we ons richten op innovatie. Nu richten wij op ons het creëren van netwerken van huurders en met verbindingen met universiteiten die onze huurders helpen met innovatie door middel van kennisuitwisseling. Dit zijn toevoegingen die met minimale moeite zeer veel meerwaarde opleveren voor onze huurders en dus op de lange termijn ook voor ons.

In de toekomst zullen we doorgaan met bekijken hoe we innovatief kunnen blijven en daarmee onze TCO verlagen en TVO vergroten.

De volgende stap is het uitbreiden van de netwerken voor onze huurders. Deze netwerken, deze communities van huurders zorgen voor onderlinge verbindingen. Het resultaat is kennisdeling en innovatie. Vooral door ook op universiteitscampussen actief te zijn.

Als meest inspirerend voorbeeld noemt Wim Boers een voorbeeld van de Kadans Foundation, een MVO project van Kadans Vastgoed.

De Kadans Foundation heeft tot eind 2014 al 385 boeren de armoedegap laten oversteken. Kadans Foundation wil op lange termijn verwaarloosde gronden verwerven en beschikbaar stellen aan boeren. De Kadans Foundation zorgt voor opleiding, kennis en hulpmiddelen (meerwaarde) waardoor de opbrengst van 600 naar 1800 dollar per jaar stijgt. Met het rendement herinvesteert de foundation in grond van andere boeren. Het gaat dus uiteindelijk om de totale waarde die de boer bij de Kadans Foundation ervaart. Die is namelijk hoger dan in zijn oorspronkelijke situatie.

Als tips voor andere bedrijven noemt Wim Boers:

Blijf innovatief, blijf creatief. Hierdoor kun je het verschil maken.

  • Innovatie in het belang van de klant zorgt voor bestaansrecht.
  • Kijk niet alleen hoe je kosten kunt beperken (TCO), maar juist hoe je de (TVO) waarde kunt vergroten.

Resultaat

Door duurzame ontwikkeling hebben we een positieve footprint. We hebben een TVO die steeds groter wordt en dat is te zien in het rendement en de groei van ons bedrijf. We hoeven niet meer te concurreren op kosten, maar dat doen we op waarde voor onze huurders en onze investeerders. En dat is een stuk eenvoudiger en is ons resultaat van duurzaam ontwikkelen.

Kadans vastgoed

Duurzame ambitie voor 2015:

Kadans creëert een ‘one Dutch ecosystem’ op het gebied van kennisvalorisatie (= het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk). Door te investeren in gebouwen en hun gebruikers op (universiteitscampussen) en deze gebouwen en gebruikers aan elkaar te verbinden. Door deze cross-overs  zal kennisvalorisatie sneller tot stand komen, en wordt Nederland competitiever, duurzamer en efficiënter.

Persoonlijke ambitie: dat Kadans Foundation meer dan 1.000 boeren in Zambia opleidt, waardoor zij definitief de armoede gap achter zich kunnen laten.