Uitgebreid dossier Kringloopbedrijf Oss/Bernheze

“Duurzame ontwikkeling is sinds jaar en dag een van de hoekstenen van onze onderneming en zal dat ook blijven”

– Mart Smits

Wij creëren werkgelegenheid voor mensen die vanwege een beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat doen we door herbruikbare goederen uit de afvalstroom te halen en te vermarkten.

Verhaal van Mart Smits – Kringloopbedrijf Oss/Bernheze

Doel

Het Kringloopbedrijf heeft een maatschappelijke functie; het heeft 1 aandeelhouder en dat is de samenleving.

Het Kringloopbedrijf zamelt textiel en huishoudelijke goederen in ,in  de Gemeente Oss en de Gemeente Bernheze. In totaal 1200 ton goederen en 400 ton textiel. Door zoveel mogelijk producten te hergebruiken bespaar je per kilogram product ongeveer 1 kg CO2. Daarnaast is het voor iedereen goedkoop, gemakkelijk en leuk om te shoppen in de Kringloopwinkels. Deze Kringloopwinkels bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het doel van het Kringloopbedrijf is tevens duurzame ontwikkeling: met hergebruik van spullen de impact op het milieu positief beïnvloeden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk aan het werk krijgen. Daarnaast wil het Kringloopbedrijf bijdragen aan het sociale klimaat in beide gemeenten.

Definitie

Duurzame ontwikkeling is een breed begrip. Voor het Kringloopbedrijf gaat het erom een bijdrage te leveren aan de verbetering van de milieu, het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en een positieve bijdragen  leveren aan de samenleving.

kringloopbedrijf-oss-oss

Strategie

Het Kringloopbedrijf realiseert haar doelen door zo weinig mogelijk van de producten die ingezameld worden, bij het restafval te storten en te laten verbranden.

In het proces van inzamelen, uitzoeken, repareren en verkopen, wordt zoveel mogelijk werkgelegenheid gecreëerd, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wordt gehouden. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de mogelijkheden van de mensen die hier werken.

De prioriteiten die Kringloopbedrijf Oss stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 2. Energie en milieu impact
 3. Lokaal betrokken en stakeholders
 4. Open en transparant
 5. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 6. Visie en toekomstbestendigheid

krinloop logo

Implementatie

Werkgelegenheid
Het Kringloopbedrijf verzorgt voor Gemeentes de inzameling van ‘grof vuil’ en textiel. Door zoveel mogelijk producten te verkopen in de Kringloopwinkels, wordt minder afval naar de stort gebracht.  In ons bedrijf en de beide Kringloopwinkels voorzien wij 130 mensen van werk en dagbesteding. Voor totaal 80 mensen voorzien we in een baan en inkomen.

Processen
We kijken naar de processen, maar vergeten daarbij de mensen niet. Met goede processen kun je medewerkers ondersteunen en het ze makkelijker maken. Uitgangspunt is dat iedereen iets kan. Ook  mensen die voor 40% tot 100% arbeidsongeschikt zijn hebben kwaliteiten, competenties en een bijdrage. Bij een goede begeleiding kunnen deze mensen vaak boven hun niveau presteren. Alleen je moet je dan richten op wat ze wel kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen.

Groei van impact
We willen graag uitbreiden naar andere gemeenten om zo de continuïteit te kunnen waarborgen. Er zijn nu een aantal kwetsbare functies die door parttimers worden ingevuld. Bij uitval of afwezigheid kunnen de gevolgen groot zijn. Door te groeien kunnen deze taken over meerdere personen verdeeld worden waardoor het risico afneemt. Daarnaast kunnen we door uit te breiden gewoonweg meer impact hebben op milieu en participatie.

Meer hergebruiken
Verder willen een nog groter deel van het afval dat binnenkomt hergebruiken/recyclen. Nu gaat de helft van de 1600 ton die binnenkomt alsnog, gescheiden, naar de stort omdat de producten niet meer te verkopen zijn. We willen een rol spelen in het lineaire proces van grondstoffen, productie, gebruik en afval. We streven naar een ‘kringloop’ waar grondstoffen keer op keer hergebruikt worden.

Milieu
Zelf doen we aan energiebesparing door 240 zonnepanelen op het dak waarmee we de helft van ons elektriciteitsverbruik opwekken.

kringloop-oss

Als inspirerend voorbeeld van betrokkenheid van de medewerkers noemt Mart het volgende:
We zetten om 7.00 uur de poort al open om te voorkomen dat de mensen die om 8.00 uur moeten beginnen buiten zouden moeten wachten. Medewerkers zijn ruim op tijd aanwezig, zo groot is de betrokkenheid en motivatie. Hierin zie je ook de sociale rol die werk heeft voor mensen; mensen tellen weer mee.

Inspirerend voorbeeld twee:
Een mooi voorbeeld is dat de ‘kringloop’ van kleding die ingezameld wordt ongeveer 15 FTE aan het werk zet. Hiermee wordt 200.000 euro aan bijstandsuitkeringen voorkomen. Daarnaast is de impact van de verkoop van kleding op het milieu groot en is het voor klanten van grote waarde dat zij goede kleding kunnen kopen tegen een lage prijs.  Door deze kleding te sorteren is de opbrengst bovendien 2 tot  3 maal hoger dan bij verkoop aan commerciële spelers. Dus een dubbele win/win voor de samenleving.

We hebben op de kledingafdeling een test gedaan door de medewerkers inzicht te geven in de omzet van de dag ervoor. Hierdoor werden de betrokkenheid en trots nog meer vergroot.

Als tips voor andere bedrijven noemt Mart:

 • Bedrijven die twijfelen of ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking moeten inhuren zegt Mart één ding: Let op! Deze mensen zijn zo gemotiveerd dat je daarna niet meer zonder wil.
 • Zet iedereen op de juiste plek en betrek mensen door ze trots te maken op wat ze toevoegen en bereiken.
 • Een aandeel van 5 tot 10 % medewerkers met een beperking is goed voor het gevoel wat mensen bij een bedrijf krijgen. Dit heeft dus ook invloed op het imago en de goodwill bij anders partijen zoals gemeente en banken.
 • Daarnaast is het belangrijk je processen goed in te richten en de werkzaamheden af te stemmen op de mogelijkheden van de medewerkers.

Resultaat

Het resultaat van duurzame ontwikkeling is voor het Kringloopbedrijf:

 • dat steeds meer mensen weer kunnen participeren in de samenleving.
 • dat door het hergebruiken van producten het afval wordt verminderd, met een positieve milieu impact van 800 ton CO2 (besparing op uitstoot).
 • een winstgevende onderneming waardoor diverse lokale goede initiatieven mogelijk worden gemaakt.

Kringloop oss 1

Duurzame ambitie 2015:

Nog beter scoren waar het gaat om het vermarkten van herbruikbare goederen, zodat extra werkgelegenheid ontstaat.