Uitgebreid Dossier Leenders architecten

“Om in harmonie met onze natuur te leven moeten we een onuitputtelijk ecologisch evenwicht vinden tussen mens en natuur”

Noud Leenders & Hans van den Tillaart

Verhaal van Noud Leenders & Hans van den Tillaart    – Leenders Architecten

Doel

Het doel van Hans van den Tillaart en Noud Leenders, de directeuren van Leenders Architecten, is simpel: creëren van mogelijkheden om mensen beter te laten leven, werken en wonen. Dat doen ze door samen integrale oplossingen te bedenken om optimaal functionerende gebouwen te ontwerpen die de sleutel zijn tot gezondheid en welzijn.

Ze voelen zich verantwoordelijk om samen zo lang mogelijk met zo veel mogelijk mensen van de beperkte, niet onuitputtelijke, bronnen gebruik te kunnen maken.leenders architecten

Definitie

Toekomstige generaties kunnen nog gezond verder leven. Dit kan volgens ons alleen door autarkische lokale oplossingen te bedenken. Het gaat om energie, klimaat, materiaal, licht, temperatuur en geluid. Ga je energie en grondstoffen van ver halen, dan heb je altijd te maken met verliezen en vaak ook met conflictgebieden.

Strategie

Noud en Hans waren het met elkaar eens. In de architectenwereld is het belangrijk om samen te werken en samenwerking lukt alleen als je open en transparant bent en een gezamenlijke toekomstvisie hebt.

Je doet het samen: holistische, integraal en samen waardoor de eindoplossing voor de klant het beste is, totaal win voor de klant. Door goed samen te werken ga je niet op onderdelen optimaliseren, maar je gaat het totaal optimaliseren.

Leenders achitecten

Als architect heb je verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Met een beter ontwerp kun je energie, klimaat, lucht en bijvoorbeeld licht op natuurlijkere wijze regelen zonder dure installaties. Hierdoor wordt het eindresultaat simpeler, efficiënter en effectiever, en dus goedkoper voor de klant. Ook heeft een goed ontworpen gebouw invloed op het welzijn en de gezondheid van de gebruiker.

Door integraal te ontwerpen kun je vaak door bijvoorbeeld het plaatsen van een boom in de zomer warmte tegenhouden en in de winter, als het blad weg is, de warmte in de woning laten. Dit is simpel, maar zeer effectief.

Voor Leenders Architecten zijn integrale certificeringen, zoals BREAM, belangrijk. BREAM geeft een score voor het ontwerp van een gebouw op gebied van energie, toegankelijkheid, klimaat, herbruikbaarheid, groen en alle andere aspecten die invloed hebben op het welzijn van de gebruiker.

Door goed overleg met de opdrachtgever proberen wij altijd te gaan voor BREAM excellent of GPR 8. Dit zijn hoge duurzaamheidsprestaties van een gebouw. Vaak zijn deze BREAM gebouwen niet duurder, want je bespaart veel gedurende de levensduur. Het is aan ons de taak om een opdrachtgever hiervan te overtuigen door argumentatie, bewijzen en resultaten uit het verleden.leenders architecten 3

De prioriteiten die Leenders Architecten stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 2. Open en transparant
 3. Visie en toekomstbestendigheid
 4. Lokaal betrokken en stakeholders
 5. Energie en milieu impact
 6. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie

Implementatie

We zijn stapje voor stapje in gegroeid in duurzame ontwikkeling. Deze stapjes hebben we kunnen maken door tijd te investeren in gelijkgestemde bedrijven. Met deze bedrijven hebben we samen duurzame oplossingen bedacht en geïmplementeerd. Deze “nieuwe” oplossingen vragen de eerste keer extra tijd en aandacht. Doordat je met de juiste partners samenwerkt, die ook intrinsiek gemotiveerd zijn, kun je bereiken wat je wilt. Delen = vermenigvuldigen.

Als voorbeeld waar de samenwerking helemaal goed ging noemt Hans Leenders het project bij VanderLande. De opdrachtgever en deelnemers hebben optimaal samengewerkt. Hierdoor is in korte tijd een state of the art kantoorgebouw gerealiseerd met een zeer korte ontwikkel- en bouwtijd.

Leenders achitecten logo

Als tips voor andere bedrijven noemt Hans:
“Reflectie is de basis voor groei”

 • Hou een brede scope, ga niet op deelgebieden optimaliseren, maar juist op het totaal.
 • Werk open en transparant samen. Zo kun je samen groeien.

Zoals we aangaven is integrale open samenwerking de basis voor de beste totaaloplossing voor de klant. Eigenlijk moet je ieder project zien als een bedrijf waarin je gaat participeren. Iedereen levert zijn bijdrage, maar door samen te kijken naar de beste oplossing kan iedereen winnen. Wel zal je dan transparant moeten zijn over kosten, uren en mogelijkheden. Vertrouwen is hierin essentieel. Als dit goed gaat verdient iedereen meer geld en de klant krijgt een betere oplossing.

Resultaat

Intussen is 80% van de materialen die gebruikt worden in onze ontwerpen onder de 3c norm (NIBE score). Dit wil zeggen dat deze materialen een beperkte impact hebben.

Een van de gebouwen die we gerenoveerd hebben is een ‘frisse ’school. Veel bouwmaterialen hebben schadelijke dampen. In deze frisse school hebben we door o.a. materiaalkeuze ervoor gezorgd dat de schadelijke dampen tot een minimum beperkt werden. We hebben hier ook een prijs voor gewonnen, wat natuurlijk altijd leuk is.

Het resultaat van duurzame ontwikkeling zou moeten zijn dat de bouwsector weer gaat groeien. Door eerlijk en open samenwerking en toegevoegde waarde naar de klant is dit zeker mogelijk. De afgelopen crisis heeft de bouw hard geraakt, ook bij ons kantoor werken nu 20% minder mensen dan vóór de crisis. Bij andere kantoren is dit soms wel 50%, dus we zijn er relatief goed doorgekomen en klaar voor de toekomst! Een belangrijk onderdeel hiervan is ons niet meer te richten op grote aanbestedingen, maar de bij ons bekende partijen extra van dienst zijn (bijvoorbeeld een keer gratis een plan wat verder uitwerken). Hierdoor hebben we goede (duurzame) relaties met klanten en partners.

Duurzame ambitie voor 2015:

 1. Energie; minimaal  10% van de gebouwen die wij in co-creatie realiseren moeten voorzien in hun eigen energiebehoefte en mogelijk zelfvoorzienend zijn/worden.
 2. Materiaal; circa 90% van de materialen die wij toepassen/voorschrijven moeten kunnen worden gerecycled of zelfs geupcycled . Materialen moeten voldoen aan milieuklasse 3c volgens NIBE ( Nederlands Instituut Voor Bio Ecologie )
 3. Mens; onze projecten worden integraal en in co-creatie met de gebruiker en onze ketenpartners ontworpen in BIM (Bouw Informatie Model) om de faalkosten tot nagenoeg 0 te reduceren.