Uitgebreid dossier Pivot Park

“Wij hebben duurzaam ondernemen in ons DNA”

– Mirjam Mol-Arts

De bedrijven op het Pivot Park richten zich op de verbetering van de gezondheidszorg door het ontwikkelen van nieuwe behandelopties op het gebied van kanker, ouderdomsziektes, vaccinaties, de ziekte van Parkinson en nog veel meer.

Verhaal van Mirjam Mol – Pivot Park

Doel

Het doel van duurzame ontwikkeling is voor het Pivot Park een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medicijnen. Met behulp van de innovatiekracht en de faciliteiten van het Pivot Park moet de output aan vernieuwende medicijnen, die waardevol zijn voor de maatschappij, gelijk blijven of zelfs groeien ten opzichte van de hoogtijdagen van MSD.

Het Pivot Park is 3 jaar geleden opgericht en bestaat nu uit ongeveer 35 bedrijven die in totaal 350 medewerkers hebben. Het Pivot Park is ontstaan na een reorganisatie bij MSD. Lokale stakeholders, zoals de Gemeente Oss, hebben met het Pivot Park beoogd de kennis en ervaring met de ontwikkeling van waardevolle medicijnen te behouden, evenals de innovatiekracht en de werkgelegenheid.

Pivot park 2

Definitie

Duurzame ontwikkeling betekent voor het Pivot Park: alleen gebruiken wat nodig is. Door effectief en efficiënt om te gaan met de mogelijkheden van de faciliteiten, kan de balans tussen kosten en mogelijkheden worden behouden. Hierdoor kunnen huurders zich optimaal ontwikkelen en profiteert de maatschappij door nieuwe medicijnen.

Strategie

Pivot Park bereikt de gestelde doelen door:

 • samen met de huurders win/win situaties te creëren door samenwerking;
 • te zorgen dat huurders kunnen groeien, door faciliteiten en netwerk;
 • de kwaliteit en de kosten van de faciliteiten/netwerk in balans te houden;
 • alleen te faciliteren wat nodig is (in de toekomst vanuit menukaart dienstverlening).

Pivot park 4

Samenwerking
Het Pivot Park stimuleert samenwerken met kennisinstituten en de bedrijven die er gevestigd zijn. Het Pivot Park Screening Center speelt hierin een belangrijke rol. In de toekomst willen we de samenwerking tussen huurders, het Pivot Park met de naastgelegen buren MSD en Aspen, en met de kennisinstituten uitbreiden.

Faciliteren
De services en diensten willen we meer tailor made maken voor de bedrijven die gevestigd zijn op het Pivot Park zodat de bedrijven zich kunnen concentreren op hun onderzoek. Vanaf 2016 gaat dit middels een menu model waarbij een deel van de services verplicht zal zijn en een deel op basis van keuze van het bedrijf. Hierdoor kunnen de bedrijven makkelijker groeien en bloeien.

Balans
We werken aan een eigen campus, los van MSD en Aspen, als het gaat om veiligheidsmaatregelen en facilitaire zaken zoals onderhoud. Hierdoor kunnen we het niveau van dienstverlening verder aanpassen aan de eisen van de huurders en daarmee de prijs/kwaliteit verhouding verder optimaliseren.

Verder willen we de ingeslagen weg van het moderniseren van de faciliteiten en deze geschikt maken voor flexibel gebruik hiervan doorzetten. We gaan de gebouwen verduurzamen waarbij je moet denken aan: efficiënter en energiezuiniger maken, een warmte-koudeplan en, indien mogelijk, zonnepanelen.

We blijven slim gebruikmaken van wat we hebben. Bijvoorbeeld de strippenkaart voor het analyseren van stoffen met een specialistische machine en toegang tot het Open Access lab van het screening center. Je bent niet eigenaar van de  geavanceerde apparatuur, maar je hebt er wel toegang tot indien je deze nodig hebt.

De prioriteiten die Pivot Park stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 3. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 4. Energie en milieu impact
 5. Lokaal betrokken en stakeholders
 6. Open en transparant

PIVOT_PARK 1

Implementatie

Pivot Park is 3 jaar geleden gestart met de operationele inrichting van het terrein. We focusten ons hierbij op het steeds beter benutten van de faciliteiten. Overcapaciteit en dus verspilling proberen we stap voor stap tegen te gaan.

We zijn ons nu aan het richten op de groei van het aantal huurders zodat de faciliteiten die ingericht zijn, ook optimaal worden gebruikt. Aangezien de huidige huurders tevreden zijn en steeds meer start-ups in de regio interesse tonen, verwachten wij deze groei te realiseren.

De basis van het Pivot Park zijn de faciliteiten. Deze faciliteiten waren tijdens de MSD tijd allemaal op het hoogste niveau ingericht met alle mogelijkheden. In de huidige situatie waar meerdere bedrijven gebruik maken van de faciliteiten is het minder belangrijk eigenaar te zijn van alle faciliteiten, maar het ‘toegang hebben tot’ is des te belangrijker. Ook de flexibiliteit van de inrichting is nu belangrijker. De overcapaciteit in bijvoorbeeld de afzuiging, de veelheid aan toevoer van gassen, de onnodige veiligheidsmaatregelen bij het huidige gebruik en de flexibiliteit van de ruimtes is bekeken. Hier zijn o.a. energiebesparende maatregelen uit voortgekomen.

Als meest inspirerend voorbeeld van duurzame ontwikkeling geeft Mirjam Mol aan dat het mooie aan het werk is, dat je concreet resultaten kunt zien. Vooral als een van onze bedrijven een deal sluit met een groot farmaceutisch bedrijf voor de ontwikkeling van een waardevol medicijn. Je weet dan dat er waarde is gecreëerd die door het behoud van de kennis en faciliteiten is ontstaan. En dat hierdoor nieuwe en betere medicijnen sneller bij de patiënten komen.

Als tips voor andere bedrijven geeft Mirjam Mol mee:
Focus op wie je bent en wat je toegevoegde waarde is, en hou hieraan vast.
Samenwerken is de win/win situatie opzoeken. Je kunt namelijk niet alles zelf. Ook is samenwerken mogelijk met concurrenten of zogenaamde concullega’s. Je kiest ervoor om op bepaalde punten samen te werken en op bepaalde punten niet.

Pivot park 3

Resultaat

Pivot Park heeft in de 3 jaar van haar bestaan bereikt dat succesvolle bedrijven zich op het Park ontwikkelen. Bijvoorbeeld:

 • Bionovion is nu bezig met het vervolg nadat de oprichters eerst bij MSD belangrijke immuuntherapieproducten hadden uitgevonden.
 • Innatoss doet onderzoek naar infectieziekten zoals Q-koorts en Lyme, en maakt hier mooie stappen in.
 • Leadpharma doet onderzoek naar ouderdomsziekten en heeft inmiddels een mooie samenwerking hiervoor met een groot farmaceutisch bedrijf.

Duurzame ambitie 2015:

Pivot Park zelf draagt haar steentje bij aan een duurzame toekomst door in te zetten op energiereductie en de campus verder te ontwikkelen naar een optimale locatie voor farmaceutische innovatie.