Uitgebreid Dossier SenB Druk

“Het is van groot belang mensen, planeet/milieu en welvaart op harmonieuze wijze aan elkaar te verbinden”

– Adrie Schneider

Wij produceren duurzaam en milieuvriendelijk. Dat komt doordat wij ons al jaren richten op slimme innovaties:

 • De restwarmte van drukpersen gebruiken we om de omgevingstemperatuur van de drukkerij te verhogen. Resultaat: 10% minder energieverbruik.
 • Wij drukken ook met biologische inkten waarin uitsluitend plantaardige oliën zijn verwerkt. Deze inkten dragen bij aan een schoon en duurzaam productieproces, evenals de inzet van chemievrije drukplaten.

Wij gebruiken alleen FSC papier; FSC stimuleert verantwoord bosbeheer met succes. Daarnaast hebben we de afvalstroom volledig gedocumenteerd.
Verhaal Adrie Schneider – SenB Druk

Doel

Het doel is milieuvriendelijk ondernemen, om ervoor te zorgen dat in de toekomst de aarde een leefbare plek blijft. SenB Druk vindt haar impact op milieu en de veiligheid van medewerkers belangrijk.

Definitie

Duurzame ontwikkeling gaat over de duurzaamheid van producten. Duurzaamheid uit zich in de manier van produceren en de bestendigheid en kwaliteit van het eindproduct. De manier van produceren gaat vooral over de gezondheid en veiligheid van mensen en de impact op het milieu van het productieproces en de inkoop van grondstoffen. Bij de bestendigheid van producten gaat het erom hoe lang de producten gebruikt kunnen worden.

senb druk

Strategie

We zijn, samen met de medewerkers, klanten en leveranciers, continue bezig met het tegengaan van verspilling, onder andere door:

 • De hoeveelheid papierafval te verminderen
 • Meer gerecycled papier te verkopen
 • Kostenbesparing te realiseren op de inkoop van papier

De prioriteiten die SenB Druk stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Energie en milieu impact
 2. Lokaal betrokken en stakeholders
 3. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 4. Open en transparant
 5. Visie en toekomstbestendigheid
 6. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie

senb druk logo

Implementatie

Door te communiceren en vragen te stellen hebben we inzicht gekregen in hoe dingen werken. Vervolgens zijn we de samenwerking aangegaan met medewerkers, klanten en toeleveranciers.

Het bewustzijn en de kennis van het personeel, hun ondernemende houding en dezelfde denkwijze, zijn de basis om als team met duurzaamheid aan de slag te gaan.

In het productie- en inkoopproces heeft dit geleid tot:

 • Het spoelen van chemievrije platen in warm water in plaats van de gebruikelijke chemische reiniging.
 • 100% FSC, waardoor klanten zeker zijn van duurzaam gebruik van de grondstof papier.
 • Inschieten van papier (opstartverliezen) beperken door kennis van personeel en zorgen dat gebruikt papier tweezijdig gebruikt wordt bij de opstart.

Het meest inspirerende voorbeeld van het tegengaan van verspilling noemt Adrie Schneider de keuze om te de auto in te wisselen voor een energiezuinig type. Bij de uitstraling van het bedrijf gaat het immers om het totaalplaatje.

Als tips voor andere bedrijven noemt Adrie Schneider van SenB Druk:

 • Jezelf de vraag stellen of je zelf of je kinderen het werk ook zou doen of zou laten doen? Als het antwoord volmondig “ja” is, dan ben je goed aan het ondernemen.
 • Gebruik papier opnieuw (de achterkant), bijvoorbeeld bij proefdrukken. Dit is eenvoudig toe te passen en kost niks.
 • Bekijk je bedrijf met de ogen van een buitenstaander. En stel jezelf de vraag: “Zou ik het zo zelf ook doen?”.
 • Breng het proces grondig in kaart. Begin met de medewerkers. Door te vragen hoe ze hun taken efficiënter, prettiger, duurzamer en leuker kunnen uitvoeren creëer je goede en gedragen oplossingen met het beste resultaat.

Resultaat

Het resultaat is kwalitatief, veilig en netjes te werk gaan met minder impact op mens en milieu. Dit zorgt voor een bedrijf met bijzondere klanten zoals: De Vriendenloterij, VARA en NTR, diverse Gemeentes en bouwbedrijven die de duurzame manier van produceren onderdeel maken van hun duurzaamheidsbeleid.

senb druk

Ambitie voor 2015:

Minder verbruik bij het instellen van de drukpersen, waardoor minder papierafval wordt geproduceerd.