Uitgebreid dossier Spectro B.V.

“Goed om te lezen dat het duurzaam dossier in Oss verder vorm krijgt, ik denk dat hier grote kansen voor Oss liggen”

– Laurens Metternich

Verhaal Laurens Metternich – Spectro

Doel

Spectro is 8 jaar geleden gestart met duurzame ontwikkeling vanuit de klantvraag. De klanten vroegen om een ECO keurmerk. De laatste 4 jaar zijn er grote stappen gezet en is duurzaam ontwikkelen voor ons de basis voor succesvol ondernemerschap geworden. Wij willen als familiebedrijf onze verantwoordelijkheid nemen en onze impact verbeteren.

Definitie

Duurzame ontwikkeling gaat over het bedrijf en over de producten van het bedrijf. Voor Spectro betekent dit vooral dat we naar de impact kijken op het milieu, maar ook de impact op de mens is belangrijk.

Spectro

Strategie

Duurzame ontwikkeling is onderdeel van ons business model door de meerwaarde die het onze klanten levert. Spectro bekijkt de invloed van de producten en het maken ervan.

Duurzame ontwikkeling heeft invloed op de volgende bedrijfsonderdelen:

 • Grondstoffen/verpakkingen
 • Fabriek en de interne processen
 • Transport
 • Gebruik van de producten door de klant
 • Recycling en afbreekbaarheid

De grootste impact is te vinden bij de eindgebruikers van de producten. Het gaat hierbij om de juiste dosering (de concentratie van onze producten is 5x sterker dan normaal) en het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van de producten. Omdat deze impact het grootste is geeft Spectro trainingen die kennis en bewustzijn van de eindgebruiker vergroot. Duurzaamheid is ook onderdeel van deze training. We vergroten het bewustzijn over de benodigde schoonmaakmiddelen, temperatuur van water, verschillende oplossingen voor diverse ondergronden en vervuiling, water- en energieverbruik. Hierdoor gaan we verspilling en onjuist gebruik tegen.

De prioriteiten die Spectro stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijk naar minder belangrijk):

 1. Visie en toekomstbestendigheid
 2. Energie en milieu impact
 3. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
 4. Lokaal betrokken en stakeholders
 5. Open en transparant
 6. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie

Spectro logo

Implementatie

Spectro is begonnen vanuit de marktvraag, we zijn gestart met het ontwikkelen van een ECO productaanbod. Vervolgens hebben we geïnventariseerd wat we al goed deden. Dit geeft al een mooie basis voor duurzame ontwikkeling.

De goede resultaten bij de voorbeeldprojecten motiveerde ons verder te gaan. Een steeds groter deel van ons assortiment wordt duurzaam.

Door samen te werken met klanten en leveranciers hebben we het duurzame verbeterproces op gang gebracht. Daarmee bereiken we een succesvolle samenwerking en duurzame relaties.

Spectro heeft haar duurzaamheidsbeleid geformuleerd in doelstellingen en deze, na evaluatie, opgenomen in een duurzaamheidsverslag. Dit duurzaamheidsverslag wordt naar alle stakeholders gedeeld. Deze openheid is een uitzondering in de markt.

Door een interne duurzaamheidstraining zijn de medewerkers nog verder betrokken bij het duurzame verbeterproces van Spectro.

Als voorbeeld van het succes van duurzame ontwikkeling wordt met trots verteld dat Spectro in 2014 is uitgeroepen tot ‘Beste familiebedrijf van Nederland’. Duurzame ontwikkeling en de manier van interne bedrijfsvoering waren hierin de doorslaggevende onderdelen.

Daarnaast is het fijn terug te horen dat eindgebruikers (de schoonmakers) de vernieuwende dispensers en producten handig in gebruik vinden. Dit is de toegevoegde waarde die wij zoeken.

Wij gaan altijd het gesprek aan met onze klanten en leveranciers. Door de vragen die wij stellen, heeft een van onze verpakkingsleveranciers stappen gezet met duurzame ontwikkeling. Hierdoor is dit bedrijf nu leverancier geworden van een aantal grote merken.

Als tips voor andere bedrijven noemt Laurens Metternich van Spectro:

 • Formeer een MVO team, alleen kom je niet ver.
 • Doe alleen de dingen waar je in gelooft. Op lange termijn ga je dan grote, onvoorziene, stappen maken.
 • Het is belangrijk goed te inventariseren wat je al doet. Vaak doe je al dingen die je daarna als duurzaam kunt bestempelen. Veel duurzaamheid is gericht op beperken van onnodige verspilling.

Resultaat

Het resultaat van duurzame ontwikkeling is een groei in de toekomstbestendigheid van Spectro. Belangrijk hiervoor zijn het duurzame productaanbod, de duurzame relaties met klanten en leveranciers en de gezonde en veilige oplossingen die wij bieden, bijvoorbeeld door het trainingsaanbod en de totaaloplossingen.

Ook zijn onze relaties met andere stakeholders, zoals banken en de Gemeente, verbeterd.

Spectro is nu koploper op het gebied van duurzame concepten in Nederland en België, maar wil dit uitbreiden tot heel Europa.

Onze transportkosten zijn lager door de sterkere concentratie van onze producten. We leveren onze klant totaaloplossingen op het gebied van reinigingsmiddelen, inclusief training in het gebruik ervan. De kosten van de professionele schoonmaak bestaan voor 90% uit personeelskosten. Door de juiste werkwijze en hulpmiddelen te gebruiken, kan de klant de totale schoonmaakkosten dus verlagen.

Spectro gebouw

Duurzame ambitie voor 2015:

Spectro heeft een meerjaren beleid, onder andere gericht op water-, energie- en afvalbesparing, grondstof- & verpakkingenselectie en een veilige werkplek voor onze medewerkers. In 2015 zal tevens ons omzetaandeel duurzame producten verder groeie

[slideshare id=57920429&doc=duurzaamdossierlaurensmetternichpechakucha-160205123446]