Uitgebreid dossier Van der Maazen bouwgroep

Verhaal van Theo van der Maazen – Van der Maazen bouwgroep

Doel

Van der Maazen Bouwgroep is een bouwbedrijf, dat 15 jaar geleden begon met duurzame en ecologische projecten. We wilde op een andere manier gaan ondernemen. De impact die de bouw heeft is namelijk aanzienlijk. We wilden het, heel cliché, doen voor onze kinderen / de toekomstige generatie. Daarnaast was het ook een manier om ons bedrijf voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor klanten. We wisten dat duurzaamheid belangrijk werd, alleen wisten we niet wanneer. We wilden de kennis en ervaring opdoen die nodig is om duurzaam te bouwen en met voorbeeldprojecten ons imago van duurzaam bouwbedrijf laten groeien.

Dus we zijn gestart met visie en met als doel een toekomstbestendig bedrijf te zijn, dat het imago heeft zaken echt anders (beter) te doen. Op korte termijn winst maken was niet het belangrijkste, maar de lange termijn bestaansrecht wel.

van der maazen bouw

Definitie

Duurzaamheid en ecologie uit zich op de bouw steeds meer als biobased bouwen. Je bouwt dan alleen met natuurlijke materialen die keer op keer hergebruikt kunnen worden. Voor ons os duurzaamheid heel breed: duurzame relaties met klanten en medewerkers eigen bedrijfsvoering CO2 neutraal, te realiseren projecten ambitie zo hoog mogelijk bio based, nul op de meter.

Strategie

De basis is dat je samen met klanten, leveranciers en partners vanuit duurzame relaties gaat kijken hoe je een totaaloplossing kunt bieden waar iedereen blij van wordt. Denk hierbij aan materiaalgebruik (hergebruik), oriëntatie van het pand, de schil (isolatie en luchtdichtheid) en de gebruikte installaties. Door hier goed naar te kijken kun je met minder handelingen, grondstoffen, energie en afval betere gebouwen bouwen.van der maazen

Wij vinden het ook belangrijk om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden, en leerlingen op te leiden. Wij bieden minimaal één leerling of stagiaire een dienstverband aan.

We zijn best ver in duurzame ontwikkeling maar willen dit blijven uitwerken. Een uitdagende markt hiervoor is de renovatiemarkt. Wij verwachten dat de renovatiemarkt steeds belangrijker voor ons wordt. Steeds meer andere bouwbedrijven gaan met duurzame nieuwbouwprojecten aan de slag. Het is goed dat hierdoor in de branche de kennis toeneemt. De geleerde lessen in de nieuwbouw gaan wij nu toepassen in de bestaande bouw.

Het lastigste hierbij is om de klanten mee te krijgen. Dit speelt nu vooral bij de renovatiemarkt. De klanten moeten de waardevermeerdering aan het huis door extra comfort, luxe en rendement beter gaan waarderen.

Nu is de markt nog niet zo ver, maar wij verwachten dat klanten dit de komende jaren steeds belangrijker gaan vinden.

De prioriteiten die Theo van der Maazen stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling (van belangrijkst naar minder belangrijk):

  1. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
  2. Open en transparant
  3. Visie en toekomstbestendigheid
  4. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking
  5. Lokaal betrokken en stakeholders
  6. Energie en milieu impact

vd maazen

Implementatie

Eerst zijn we op zoek gegaan wat er al was. We hebben ons georiënteerd op de mogelijke toepassingen van duurzame materialen en samenwerkingen. We zijn zelfs buiten de landsgrenzen op zoek gegaan naar samenwerkingen, omdat 15 jaar geleden er nog maar weinig bedrijven met duurzaam bouwen bezig waren.
Met dezelfde visie als basis, hebben we vanuit openheid en vertrouwen stappen gezet om samen te werken. Zowel met klanten als met leveranciers is dit een proces wat tijd nodig heeft. Het resultaat is dat je komt tot totaaloplossingen, met een goed rendement voor iedereen.

De vervolgstap is kritisch te blijven. Vanuit meten en analyseren proberen wij onze prestaties te blijven verbeteren. Onze kennis en ervaring blijven groeien. Hierdoor krijgen we de meest uitdagende projecten die enorm interessant zijn en veel plezier opleveren voor ons team.

Een voorbeeld van duurzame materialen zijn de kozijnen die we ontwikkeld hebben. Deze hoeven 15 jaar lang niet geschilderd te worden. Door goede kozijnen te leveren, kunnen de onderhoudskosten voor de klant dus laag blijven en neemt de milieu belasting af.

Een ander inspirerend voorbeeld is een klant die de grenzen van het mogelijke op het gebied van duurzaam bouwen opzoekt. Voor deze klant hadden wij een energieneutraal verzorgingscentrum gerealiseerd. Nu vraagt de klant of het ook mogelijk is een volledig autarkische woning te ontwikkelen en te bouwen. Een woning dus die volledig zelfvoorzienend is. Dat is natuurlijk een super interessante uitdaging.

Als tip voor andere bedrijven noemt Theo van der Maazen:

  • Neem je medewerkers mee in het waarom. Het is van belang dat de medewerker weet waarom het zo essentieel is. Pas als de medewerker het nut inziet van duurzaam bouwen, zie je de kennis, het bewustzijn en de gemaakte stappen toenemen. Wij vinden het belangrijk terug te koppelen wat de resultaten zijn van de door ons gebouwde gebouwen. Het is hier intern een sport om zo goed mogelijk duurzaam te presteren. Onze medewerkers denken bewust mee en komen regelmatig met nieuwe ideeën.
  • Ga niet alles in een keer oppakken. In ieder project kun je 1 nieuw onderdeel uitproberen. Dat kan zijn op het gebied van samenwerking, of op technisch gebied, of op het gebied van klantbenadering. Als je teveel tegelijk oppakt, loop je jezelf voorbij. Dit kost veel geld (faalkosten) en heeft een groot afbreukrisico. Zet dus kleine stapjes.
  • Begin op eigen terrein met experimenteren. Vind daarna een betrokken particulier die voorop wil lopen en ga, bij voldoende positieve resultaten, pas op termijn nieuwe zaken bij grote projecten implementeren. Het belangrijkste is in alle drie de stappen om zelf te monitoren, zodat je vanuit deze meetwaarden in toekomstige projecten betere keuzes kunt maken.

Resultaat

Het resultaat van duurzame ontwikkeling is continuïteit voor Van der Maazen Bouwgroep, een beter toekomst en een manier van werken met een hoger rendement.

Met onze opdrachtgevers en duurzame relaties bouwen wij bewust samen.  Dit zorgt voor continuïteit. Deze manier van werken vanuit samenwerking zorgt voor minder risico’s (en dus faalkosten) en dus voor een betere marge en rendement.

Bouwbedrijven hebben een grote impact en dus ook een grote verantwoordelijkheid. Wij hopen met de stappen die wij zetten, de impact die wij hebben positiever te maken. Vooral ook door anderen in de branche de voordelen te laten inzien van duurzaam en biobased bouwen.

van der maazen 2