Uitgebreid dossier Vervoerservice Van Driel

“Openheid en transparantie is belangrijk. Alleen dan kun je problemen echt oplossen”

– Maarten van Driel – Vervoerservice Van Driel

Duurzame ontwikkeling is focussen op het verlagen van de negatieve impact door continue te innoveren en zaken te verbeteren:

 • Werken met opgeleide en (doel) bewuste medewerkers
 • Rijden met een modern en zuinig wagenpark
 • Plannen met de nieuwste en efficiëntste planningssoftware

Verhaal van Maarten van Driel – Vervoerservice van Driel

Doel

Van Driel is een personenvervoersbedrijf dat ca. 90% van haar opdrachten binnenhaalt via de zogenaamde Europese aanbestedingen. In die aanbestedingen krijg je naast de prijs onder andere punten voor innovatie,  milieu en opleidingen. Doorslaggevend voor de keuze die de opdrachtgever maakt is naast positieve promotie bij aanbestedingen ook hoe je omgaat met duurzaamheid. Wij onderscheiden ons door te werken met goed opgeleide medewerkers, met een jong en milieuvriendelijk wagenpark. Een groot gedeelte hiervan voldoet reeds aan de hoogste Euro6-norm en hebben we een groot aantal auto’s die rijden op groen gas.

van-driel-mercedes-rolstoel-2-900x600

Definitie

Duurzame ontwikkeling is focussen op het verlagen van de negatieve impact door continue te innoveren en verbeteringen door te voeren. Voor Van Driel betekent dit:

 • Werken met optimaal opgeleide en doelbewuste medewerkers
 • Rijden met een modern wagenpark met de laatst mogelijke milieunormen, zoals Euro 6 en CNG.
 • Plannen van de ritten met de nieuwste en efficiëntste planningssoftware

Strategie

We pakken zoveel mogelijk de zaken op die terugverdiend kunnen worden en regelen de processen zo in dat de duurzame weg de makkelijkste weg is. Dit doen we zowel met onze medewerkers, opdrachtgevers als met onze leveranciers. Daarnaast is openheid en transparantie de basis voor een goede verstandhouding met de klant. Met frequente klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij onze klanten om altijd aan te geven wat er minder goed gaat, of wat beter kan. Met deze informatie sturen wij. Het gaat erom duidelijk en transparant  te zijn. Dat vinden wij de prettigste manier van (samen)werken.

Wij focussen ons op onze corebusiness en zijn continu bezig deze stap voor stap verder uit te breiden. Wij willen blijven investeren in goed personeel en hun groei, in een goed investeringsbeleid gericht op de lange termijn en doelgerichte innovaties om onze negatieve impact te verlagen en onze positieve impact te vergroten.

In beslissingen nemen we duurzaamheid mee.Maarten_van_Driel

Zo werkt Van Driel met een aanzienlijk aandeel in social return. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De prioriteiten die Van Driel stelt voor de 6 onderdelen van duurzame ontwikkeling zijn (in volgorde van belangrijkheid):

 1. Open en transparant
 2. Sociaal ondernemerschap, social return, participatie
 3. Lokaal betrokken en stakeholders
 4. Energie en milieu impact
 5. Visie en toekomstbestendigheid
 6. Adaptief vermogen, primaire proces en samenwerking

Implementatie

De stappen die Van Driel heeft gezet voor duurzame ontwikkeling zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen.

 • Medewerkers en communicatie

Onze medewerkers zijn zeer belangrijk. Zij werken het beste als de processen goed zijn ingericht zodat ze weten wat ze moeten doen en wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast is opleiding en training belangrijk. Iedere chauffeur moet als het ware bij ons zijn rijbewijs opnieuw halen via het CBR. Op het gebied van veiligheid geeft dit zeker resultaat. Indien men dit chauffeursexamen met goed gevolg aflegt ontvangt de chauffeur een chauffeursdiploma. Dan mag er pas (taxi) gereden worden. Daarnaast zijn er nog diverse specialistische cursussen met als doel de chauffeurs te leren omgaan met de doelgroep waar ze voor rijden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autistische mensen, geestelijk gehandicapten, jongeren met ADHD en ouderen met dementie.

In de jaren 80 werden alle taxiritten nog doorgegeven via de zogenaamde mobilofoon. Toen we de processen in kaart brachten groeide de efficiëntie. Je moet namelijk weten waar je mee bezig bent. Zodra de techniek het mogelijk maakte, zijn we de ritopdrachten digitaal gaan versturen naar dataterminals in de taxi’s en personenbussen. Nu is het zo dat de chauffeurs precies weten waar ze verwacht worden, niet eerder en niet later, hoe de klant heet, wat de bestemming is en wat er afgerekend dient te worden.

Verder hebben wij een zogenaamd chauffeursportaal waar veel informatie beschikbaar is voor onze medewerkers. Wij vinden het  namelijk erg belangrijk om goed te communiceren, vooral als je betrokkenheid wilt creëren. Zoals al eerder gezegd, we willen duidelijk en eerlijk zijn.

 • Wagenpark:

Het moderne wagenpark van ruim 400 eenheden bestaat uit luxeauto`s (taxi`s), personenbusjes en rolstoelbusjes alsmede uit 25 touringcars. Bij nieuwe in te zetten vervoermiddelen worden de laatste modellen aangeschaft met schone motoren en de hoogste milieunormen. Op dit moment is dat bij de dieselmotoren de Euro 6-norm. Daarnaast rijden er taxi`s en busjes op CNG en experimenteren wij met elektrisch vervoer.

van driel

 • Milieu

Intern bekijken we hoe we zaken kunnen besparen. Enkele voorbeelden zijn het nog verder scheiden van afval, de printers op kantoor staan allemaal ingesteld op zwart/wit en dubbelzijdig printen, maar we promoten om zo min mogelijk printen. Bovendien proberen we het wassen en tanken van onze voertuigen in Noord Brabant en Gelderland zo strategisch mogelijk te plannen teneinde loze kilometers te besparen.

 • Innovatie

In het leerlingenvervoer zijn we bezig een systeem te implementeren dat bij vertraging, met wat voor reden dan ook, een sms’je naar ouders/ verzorgers stuurt met de boodschap dat er vertraging is en hoe laat de taxi of bus wordt verwacht. Ook kunnen zij via hun smartphone zien waar het voertuig zich bevindt via de GPS coördinaten. Verder kunnen ouder/ verzorgers via dit systeem aangeven als hun kind niet mee gaat, bijvoorbeeld door ziekte. Deze melding  gaat dan automatisch naar het voertuig van de desbetreffende chauffeur. Ook kunnen ouders in het systeem exact zien hoe laat het kind op welke plek was. Dit is service en biedt extra toegevoegde waarde zonder dat het veel extra hoeft te kosten.

logo van Driel

Een ander voorbeeld is een pilot die we gedaan hebben met Greenstar. Daarmee wordt het verbruik van auto’s inzichtelijk gemaakt aan bestuurders en management. Dit heeft tot een brandstofbesparing van maar liefst 4% geleid. Deze besparing komt nog bovenop de besparingen die bij de implementatie/ trainingen van HNR (Het Nieuwe Rijden) zijn behaald.

Als tips voor andere bedrijven noemt Maarten van Driel:
Kijk wat er op de markt te vinden is. Pas je investeringen daar vervolgens op aan. Blijf sparren en netwerken, je komt altijd interessante dingen te weten.

Resultaat

 • Door duurzame ontwikkeling verhoog je de kwaliteit en daarmee groeit het bedrijf.
 • Door te investeren in goed opgeleid personeel kun je actief worden in een niche die net wat extra’s verwacht van de vervoerder. In ons geval het speciaal vervoer. Kansen komen altijd als je investeert in mensen.
 • Wij hebben nu een goede basis waardoor we de juiste mensen kunnen aantrekken voor grootschalige projecten.
 • Door de goede opleidingen en fijne werksfeer hebben we zeer gemotiveerde medewerkers. Hierdoor is het ziekteverzuim onder het landelijke gemiddelde en krijgen wij minder klachten. Dit vergroot onze slagkracht en de kansen voor de toekomst!

Duurzame ambitie 2015:

We hebben een pilot gedaan met Greenstar waar inzichtelijk wordt gemaakt aan bestuurders wat hun rijgedrag is tijdens en rit / dienst. Door bestuurders in het voertuig direct van feedback van het rijgedrag te voorzien worden bestuurders zich bewust van hun rijstijl. Hierdoor wordt vrijwel altijd het rijgedrag direct aangepast. Hierbij is bij ons bedrijf een brandstof besparing van 4% gerealiseerd. De ambitie is Greenstar in het gehele wagenpark door te voeren in 2015.