Studenten maken Duurzame Ontwikkelingsdoelen concreet voor ondernemers!

Samen met de Gemeente Oss en de Kracht van New Business Oss gaan 14 studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan de slag om de Sustainable Development Goals (SDGs) voor drie Osse bedrijven concreet te maken. Ze hebben al kennis mogen maken met de enthousiaste opdrachtgevers: Looman Salades B.V., Verhoeven Family of Companies en Van Driel Groep.

Door aan de slag te gaan met een echte casus leren studenten om hun kennis daadwerkelijk toe te kunnen passen in de praktijk. Ze helpen ondernemers daadwerkelijk op weg richting een toekomstbestendigere bedrijfsvoering door het concreet maken van de SDG’s! De SDG’s helpen een bedrijf de taal van de toekomst te spreken en bieden een mooie ‘kapstok’ om het duurzaamheidsbeleid aan op te hangen. Daarbij maken ze kennis met het Business Model Template (BMT). Met het template worden toekomstbestendige businessmodellen uitgewerkt, die naast (bedrijfs)economische waarde ook impact realiseren op de grote transitievraagstukken klimaat (energie), milieu (stikstof, biodiversiteit) en grondstoffen (circulaire economie).

Wij kijken nu al uit naar de creatieve resultaten en wensen de studenten veel succes de komende maanden!