Subsidie voor Arbeidsmarkt

De provincie Noord-Brabant stelt € 2 miljoen beschikbaar voor originele ideeën om de Brabantse arbeidsmarkt verder te helpen. Co-financiering kan tot 15 december aangevraagd worden middels het indienen van Ideeën voor onderzoek, businessplannen en organisatie- of werkveldvernieuwingen. Voor meer informatie bekijk deze link.

225ee5324b444b61bbaf11afa361e5fe