Tip vanuit Ondernemerslift+, Crossroads2 subsidie

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven. Mogelijke subsidies zijn o.a.  € 10.000,= (50%) voor een haalbaarheidsstudie en €135.000,= (45%) voor een innovatieproject. Ook Agrifood bedrijven kunnen deelnemen.

Voor meer informatie klik hier.