Traject ‘Zon op het dak’ succes!

De gemeente Oss heeft enkele maanden geleden samenwerking gezocht met de Kracht van New Business Oss om te kijken of Osse bedrijven gestimuleerd konden worden meer duurzame energie te produceren op onbenutte daken. Begin november zijn door Erik en Dave ruim 30 bedrijven gesproken over de regeling Stimulering Duurzame Energie, voor deze bedrijven heeft Solar Concepts een offerte opgemaakt.

Erik en Dave hebben uiteindelijk 27 bedrijven kunnen ondersteunen met de aanvraag voor een totaal productievermogen van ongeveer 10 Megawatt waarmee een investering van ruim 5 miljoen gemoeid is. Dat zorgt voor extra werk(gelegenheid) en een schonere economie. In de 5e stad van Brabant, worden binnenkort – met deze panelen alleen al-  meer dan 5% van de gezinnen in duurzame elektriciteit voorzien (dan moet natuurlijk nog wel de zon gaan schijnen). Door daken hiervoor te gebruiken worden op deze manier ongeveer 10 hectare aan weiland uitgespaard of 2 windmolens.

SAMENWERKEN  ‘DAT IS DE KRACHT VAN OSS’